معماري داخلي در یونان

آنچه که به عنوان میراثی از معماري کلاسیک یونان در دوره امپراتوري رم به تکامل رسید و به عنوان یک سبک جهانی در سراسر دنیا مطرح شد؛ در انواع مختلف سبک هاي شکل گرفته پس از دوره رنسانس اروپا و سبک هاي نئوکلاسیک در دوران معاصر نیز به کار گرفته می شود. بررسی سبک یونانی به عنوان یک سبک تأثیرگذار در حوزه جهانی که ریشه ها و بنیان هاي برخی از سبک هاي مهم جهانی را تشکیل داده است، لازم و ضروري است. 
ادامه مطلب

معماري داخلي در هند

معماري داخلی در هند   از اصلی ترین ویژگی های این سبک، نگاه رمزگونه و نمادین به هستی است. این جهان بینی و نگرش بر معماري آنها به بهترین شکل تأثیرگذار بوده است. مردمانی که با داشتن تنوع فراوان ادیان و باورها به ساخت بناهاي معماري گوناگون با ساختارهاي پیچیده، قدسی و در عین حال زیبا و باشکوه نایل گشته اند. از طرف دیگر، آنچه جذابیت معماري هند را براي ما …
ادامه مطلب

برخی از ویژگی های اصلی سبک معماری داخلی ژاپن

در تفکر شرقی نقش نمادها بسیار پر رنگ و حائز اهمیت است و این امر یکی از دلایل تفاوت هاي بسیاري از تمدن هاي مشرق و مغرب زمین است. نگاه ژاپنی ها به طبیعت سرشار از نمادگرایی است و براي طبيعت اهميت قدسي قائل هستند. این امر در گل آرایی فضاي داخلی و در پیوند فضاي داخل و خارج و نحوۀ باغ سازي آنها اثر گذاشته است. با اینکه معماري ژاپن از حداقل عناصر و اجزا بهره  میگیرد، اما هر جزء به ظاهر کوچک می تواند مفاهیمی عمیق و نمادین داشته باشد؛ به گونه اي که سنگ هاي طبیعی تزیینی می توانند نمادي از کل هستی تلقی شوند. این عقیده وجود دارد که تمام جهان را می توان در یک سنگ کوچک مشاهده کرد و مهم توجه به جوهره است.
ادامه مطلب

انواع هنرها و تزیینات رایج در معماری داخلی چین

شاید بتوان باشکوه ترین هنر چینی را خوشنویسی دانست. آنها با استفاده از قلم مو، روي کاغذ و یا پارچه اي ابریشمی می نویسند. بعد از خطاطی، دومین هنر مهم چینی ها، نقاشی است. حتی امروز هم در چین، آبرنگ طرفداران بسیاري دارد. بعد از نقاشی می توان به هنر مجسّمه سازي اشاره کرد. ساخت تندیس هاي جانوري و انسانی از جنس گل پخته، چوب، سنگ و فلز همواره مورد توجه هنرمندان چینی بوده است. چینی ها در ساخت سفال به ویژه سفا ل هاي لعاب دار بسیار توانا هستند. نخستین ظروف سفالی منقوش که داراي نقش هاي هندسی هستند، در هزارۀ پنجم پیش از میلاد در دورۀ نوسنگی، ظاهر میشوند. عالی ترین ظروف سفالی چین، ظروف موسوم به چینی هستند.
ادامه مطلب

بررسی سبک های معماری داخلی در جهان

شناخت انواع سبک در معماری داخلی در طول تاریخ بسیارمهم است و به ما کمک میکند تا بتوانیم تصویر روشن تری از سبک های مختلف به دست بیاوریم. آنچه سبک های معماری داخلی را از هم متمایز میکند طرزنگرش متفاوت آنها به رنگ، نور، فرم و نوع و مبلمان در فضا و میزان خلوتی و شلوغی فضاهای داخلی است. آشنایی با جزئیات هر سبکی به چگونگی اجرای معماری داخلی کمک میکند.
ادامه مطلب

انواع حجم ونما در مناطق اقلیمی گوناگون

محیط بیرون خانه شرایطی را بر آن تحمیل می کند، این شرایط عبارتند از زمین بستر پروژه، چگونگی آب و هوای محل، ویژگی های فرهنگی و اجتماعی محیط .
ادامه مطلب

حجم و نما

حجم یا پوسته خارجی خانه وظیفه تأمین نور، هوا و ارتباط با بیرون خانه را فراهم میکند و فضاهای داخلی را از عوامل جوی و محیط پیرامون مصون نگه می دارد. این قسمت بنا در کیفیت فضاهای داخلی اثر دارد و در ضمن بر افرادی که داخل فضای خانه به سر می برند و همچنین افرادی که از بیرون به آن نگاه می کنند مؤثر است.
ادامه مطلب

روابط فضاها 

در فرایند طراحی پس از مشخص شدن برنامه فیزیکی پروژه ، نوع و کیفیت فضاهای مورد نیاز طرح تعیین می‌شود . با شناخت کافی از فضاها و تسهیلات و لوازم مورد نیاز هر یک می توان رابطه بین فضاها را بررسی کرد . معمولاً ارتباط فضاها می‌تواند از نظر عملکردی ، خدماتی ، بصری و ... باشد .
ادامه مطلب

عرصه فضاهای باز و نیمه باز

 طراحی یک خانه مسکونی  با طراحی فضاهای داخلی ، حجم آن ، محوطه و حیاطی که آن را در می گیرد کامل می شود .  معمار از همان ابتدای کار به طراحی محوطه پیرامون بنا و فضاهای باز و نیمه باز توجه دارد . نحوه تعریف رابطه فضاهای داخلی با فضاهای باز و نیمه باز بر کیفیت و عملکرد آنها تاثیر زیادی دارد .
ادامه مطلب

عرصه خدمات و پشتیبانی 

 امکان زندگی راحت با آرامش در یک خانه به پیش بینی و طراحی مناسب عناصر خدماتی مورد نیاز چون پارکینگ ، انباری ، زیر زمین ، رختشوی خانه و موتورخانه و نهایتا بهره مندی از خدمات مکانیکی و الکتریکی بستگی دارد.
ادامه مطلب