طراحی و زبان بصری 12

عمق نمایی در طراحی خطی، با خط کشیدن پیرامون اشیا، شکل با مرز مشخصی محدود و به صورت سطح دو بعدی نشان داده می شود. طراحان در ادوار مختلف سعی کرده اند تا حجم اشیا و عمق آن را روی سطح دوبعدی نمایش دهند. ساده‌ترین راه درک عمق تصویری هنگامی است که دو شکل جلوی هم قرار می گیرند و با دیدن یکی پس از دیگری، دور و نزدیکی آنها را درک می کنیم.
ادامه مطلب

طراحی و زبان بصری 11

تناسب طلایی ایجاد تناسب میان رنگ ها و سایه رنگ های یک تابلوی نقاشی در عین حال تناسب در اندازه ها از قوانین خاصی پیروی میکند که به آنها اصول و قواعد تقسیمات طلایی و یا تناسبات طلایی گفته می شود. براساس تناسبات طلایی یک پاره خط را می توان طوری به دو قسمت تقسیم کرد که نسبت قسمت کوچکتر به قسمت بزرگتر مساوی با نسبت قسمت بزرگتر، با کل پاره خط باشد. این نوع تقسیم از نظر بصری و همین طور از نظر منطقی، نسبت های زیبایی را میان اجزا با یکدیگر و با کل پدید می آورد که هم در معماری و هم در هنرهای بصری از آن استفادة بسیار شده است.
ادامه مطلب

طراحی و زبان بصری 10

ترکیب بندی به خلقت زيبا و باشكوه گل هاي زيبا، بوته هاي كوير، درختان سر افراز و ... دقت كنيد. آنچه سبب بقا و رشد و تداوم حيات است، همنشيني دقيق، تركيب مناسب اجزاء تشكيل دهندة آنها با كلِ وجود آنهاست. وحدت و هماهنگي در طبيعت پيرامون ما مثال آشكار و روشني از واژة (تركيب بندي) است. در به‌وجود آوردن آثار هنري در تمام رشته ها، همين اصل همنشيني و تركيبِ درست عناصر بصري مهم و مؤثر هستند. تركيب بندي هم در شكل و هم درمعناي يك اثر هنري نقش بسزايي دارد.
ادامه مطلب

طراحی و زبان بصری 9

بافت با نگاه یا لمس خارجی لیوان شیشه ای، یک میز چوبی و یا یک قالی مشاهده میکنیم که کیفیت سطح آنها با هم تفاوت بارز دارند. هر ماده ای سطح و رویه ای دارد که کیفیت آن منحصربه فرد است. بافت یعنی ویژگی خاص یک سطح که به ماده و ساختار آن مربوط است. بافت، بیانگرنرمی یا سختی نسبی سطح و گویای کیفیت ظاهری مواد، مانند زبری و صلابت سنگ، لطافت چوب، نرمی لاستیک، صاف و صیقلی بودن شیشه، و... می باشد.
ادامه مطلب

طراحی و زبان بصری 8

شکل ها یا هندسی و ساده هستند، مثل دایره، مثلث و چهار گوش و یا تلفیقی پیچیده و مرکب از شکل های ساده می باشند، مثل شکل های آلی موجودات زنده، سنگ ها و درختان. اشکال بصری ازترکیب یا تغییر شکل اشکال ساده هندسی پدید می آید و در هنرهای مختلف به کار گرفته می شوند. در طبیعت شکل های متنوع و زیادی وجود دارد که هر کدام به نحوی ذهن و احساسات ما را تحت تأثیر قرار می دهند. در هنرهای تجسمی نیز با تغییراتی که در یک ساده میتوان به وجود آورد شکل های جدیدی ساخته می شود:
ادامه مطلب

طراحی و زبان بصری 7

سطح عنصری دو بعدی است که (شکل آن) اصلی ترین ویژگی آن را بیان میکند. شکل واقعی یک سطح فقط زمانی رؤیت پذیر است که به آن نگاه کنیم. عامل مهم دیگر کیفیت سطح است، که تابع ماده ای است که از آن ساخته شده است. نوع رنگ، بافت، الگو و زمینه به ویژگی های اثر گذاشته و کیفیت آن را مشخص میکند. کیفیت سطوح، اصلی ترین عنصر در شکل گیری بسیاری از هنرهاست: در بافت، چاپ پارچه،در طراحی محصولات صنعتی،در معماری داخلی، گرافیک، نقاشی و در صنایع دستی، کیفیت سطوح، تأثیر اساسی بر کیفیت آثار و محصولات دارد.
ادامه مطلب

طراحی و زبان بصری 6

طراحی و زبان بصری   اندازه گیری در طراحی   عالاوه بر ساده سازی و استفاده از محور تقارن، استفاده از اندازه گیری درک ارتباط میان اجزا و نسبت های موضوعات طراحی را آسان می سازد و امکان می دهد طرح کلی موضوع را، ارزیابی و اصالح کنیم. برای اندازه گیری، اندازة بخشی از موضوع را به عنوان معیار در نظر می گیریم و آنرا معیار سنجش اندازه های بزرگتر …
ادامه مطلب

طراحی و زبان بصری 5

حالات خطوط خطوط میتوانند از نظر ضخامت و وزن، ظرافت و خشونت، نرمی و سختی، صافی و زبری حالات مختلفی به خود بگیرد.خطوط ممکن است ضخیم یا نازک، قوی یا ضعیف، تیره یا روشن شوند. به صورت خطوط باریک و یا ضخیم یکنواخت باشند. میتوانند در جهت مسیر اصلی خود به صورت بریده بریده، متغیر و یا ممتد باشند. در جهت مسیر اصلی خود به شکل زیگزاک، شکسته و یا موجی درآیند. میتوانند به صورت منظم و یا نامنظم در مسیر اصلی حرکت خود تغییر جهت دهند. و بتوانند ابزار مناسبی را با انتقال حالات و کیفیات متفاوت ایجاد کنند.
ادامه مطلب

طراحی و زبان بصری 4

خط و عناصر خطی در هنر خط عنصر بصری یک بعدی است. خط نشانگر حرکت، جهت، رشد و پویایی بصری است. در زندگی روزمره و در طبیعت، خط حضور چشمگیری دارد. ما با خط و جلوه های گوناگون آن زندگی میکنیم. منظور از خط تجسمی معنایی نسبی از خط است و آن نشان دادن یک ُعدی حرکت ممتد و پیوسته بر سطح یا در فضاست. خط میتواند دو بعدی باشد. ً مثال یک قطاردر حال حرکت از فاصله ای دور به صورت یک خط ممتد دیده میشود. در حالی که وقتی با قطار مسافرت میکنیم و در داخل آن هستیم دیگر این برداشت بصری رانداریم.
ادامه مطلب

طراحی و زبان بصری 3

تقویت حساسیت بصری با اینکه انسانها بیش از حواس دیگر به حس بینایی وابسته هستند اما بسیاری چیزها را نمیبینند و یا مثل هم نمیبینند. انسان هاي دقيقتر نگاهي جست و جو گرايانه داشته و با تفكر و مقايسه اشيای پيرامون خود را مي بينند. طراحان با توجه به رسالت حرفه ای و اجتماعی که دارند براي ديدن بهتر به طراحي مي پردازند كه به ارتباط همزمان و هماهنگ چشم، مغز و دست نياز دارد. چشم انسان داده هاي حسي را دريافت مي كند اين داده هاي تصويري در ذهن از نظر تناسبات و نظم يا بي نظمي درك مي ِ شوند و آنگاه دست طراح بوسيله ابزارهاي طراحي تصاوير ذهني را به تصاوير عيني به‌صورت طرح و ترسيم و نقش ارائه مي دهد.
ادامه مطلب