فضاهای خانه 6

فضاهای باز به دو دستة عمومی و خصوصی تقسیم می شوند. فضای باز خصوصی در ارتباط با عرصة خصوصی خانواده و در رابطة منطقی با آشپزخانه، نشیمن و اتاق های خواب قرار دارد. فضای باز عمومی معمولاً در رابطه با عرصة عمومی خانه و در جبهه ای از ساختمان واقع می شود که در مجاورت معبر عمومی است و افراد برای ورود به خانه از آن عبور می کنند. شرایط اقلیمی و محیطی (وجود پوشش های گیاهی، کوه و عوارض شیب زمین و...) هر محل در طراحی فضاهای باز و انتخاب عناصر آن نقش بسیاری دارند.
ادامه مطلب

فضاهای خانه 5

سرویس بهداشتی در هر خانه معمولاً یک سرویس بهداشتی شامل توالت و دست شویی نزدیک ورودی و بخش عمومی خانه و یک حمام در بخش خصوصی خانه طراحی می شود. در خانه های بزرگتری که امکانات بیشتری دارا هستند، می توان حمام اتاق خواب والدین را مستقل از حمام عمومی خانه طراحی کرد. در برخی خانه ها برای اتاق خواب مهمان و تک تک اتاق های خواب نیز سرویس های بهداشتی مجزا پیش بینی می شود.
ادامه مطلب

فضاهای خانه 4

غذاخوری  غذاخوری فضایی است که خانواده برای صرف غذا از آن استفاده می کند. خوب است این فضا به آشپزخانه نزدیک باشد تا آوردن غذا و وسایل غذاخوری بر سر سفره و یا میز و جمع کردن آنها راحت تر باشد و غذا هم به صورت گرم تری میل شود. به همین دلیل است که معمولاً غذاخوری خانواده در گوشه ای از آشپزخانه و یا در فضای جداگانه ای نزدیک به آن طراحی می شود. برخی از خانواده ها غذا را هم در همان نشیمن خانوادگی خود صرف می کنند. در بعضی از خانه ها، محل غذاخوری خانواده و مهمان در یک جا قرار دارد. اما در برخی از خانه ها این دو فضا از هم جدا هستند؛ در این حالت لازم است محل مجزایی برای غذاخوری مهمان طراحی شود.
ادامه مطلب

عناصر و اجزای فضاهاي داخلي خانه های ایرانی 2

ایوان عنصری واسط بین فضاهای باز و بسته در معماری ایرانی است. معماری داخلی ما، معماری توجه به فضاهای نیمه باز است. این حلقة اتصال سلسله مراتب فضای باز و بسته را در معماری ایرانی تکمیل می کرد. فضای نیمه باز در معماری ما بیشتر با ایوان ظاهر می شد. ایوان در تمامی اقلیم های ایران کاربرد فراوانی داشت. در نواحی معتدل شمال کشورمان این فضا ضمن برقراری اتصال فضای باز و بسته و محافظت دیوارهای ساختمان از بارش های تند باران، محل زندگی نیز بود. در آن نواحی به دلیل بالا بودن رطوبت هوا، ایوان ضمن محفوظ نگه داشتن ساکنان از بارش باران های تند، فضای مطبوع تری را برای زندگی فراهم می ساخت
ادامه مطلب

عناصر و اجزای فضاهاي داخلي خانه های ایرانی 1

خانه احتمالاًً نخستین بنایی است که بشر ساخته است. انسان ها حدود 10 الی 12 هزار سال پیش یک جا نشین شدند. کهن ترین آثاری که در نقاط مختلف سرزمین ایران یافت شده، خانه است. بنابر قصص دینی نیزکهن ترین اثری که بشر ساخته است ( بیت الله ) یعنی ( خانة خدا ) است. به لحاظ فراوانی، خانه بیشترین تعداد بنای ساخته شده را به خود اختصاص می دهد. خانه های بخش های مختلف ایران، علی رغم تفاوت ها و نا همانندی هایی که به دلیل شرایط مختلف اقلیمی و آب و هوایی دارند، از شباهت ها و سازگاری های بنیادینی نیز برخوردارند.
ادامه مطلب