عناصر اصلی آشپزخانه

خانواده ها معمولاً برای صرف غذا سفره پهن می‌کنند و دور آن می‌نشیند یا دور میز آشپزخانه یا میز ناهارخوری و یا کنار پیشخوان آشپزخانه به دور هم جمع می شوند . با توجه به فرهنگ ( آداب ) غذا خوردن در هر خانواده فضای مجزا یا در تلفیق با دیگر فضاها برای ثبت غذا طراحی می شود . ابعاد ناهارخوری نیز تابع آداب غذاخوری در هر منطقه و مبلمان مورد استفاده در آن است .
ادامه مطلب

عرصه زندگی خانوادگی 

 فضای نشیمن خانوادگی  ( خصوصی ) ، آشپزخانه و غذاخوری خانوادگی در این عرصه قرار دارد .    این عرصه مهم ترین بخش خانه بوده که بسیاری از فعالیت‌های جمعی از اعضای خانواده در آن رخ می‌دهد .  در این عرصه افراد راحت و خودمانی هستند .   تشخیص فضاهایی که در این عرصه قرار می گیرند و سعی در ساماندهی مناسب آنها ، شرایط خوبی را برای دور هم جمع شدن و فعالیتهایی نظیر گفت و گو ، تماشای تلویزیون ، مطالعه ، بازی و غیره فراهم میکند . خوب است که بهترین موقعیت به آن اختصاص یابد و از مناظر مناسب و شرایط خوب جوی و آفتاب بهره ببرد . حتی الامکان به فضای باز یا بالکن و فضای ورودی دسترسی داشته باشد . 
ادامه مطلب