عناصر اصلی آشپزخانه

عناصر اصلی آشپزخانه   سینک ظرفشویی     سینک ظرفشویی برای شستن ظروف ، مواد غذایی ، میوه و سبزی و ... استفاده می شود .   چون مدت زمان نسبتا طولانی و به صورت ایستاده از این وسیله استفاده می شود ،  بهتر است دید و منظر مناسبی با در نظر گرفتن محدودیت هایی چون کابینت بالای سینک ، حفظ محرمیت ، لوله آب و ... طرح شود . در ضمن به دلیل خیس …
ادامه مطلب

عرصه زندگی خانوادگی 

عرصه زندگی خانوادگی   فضای نشیمن خانوادگی  ( خصوصی ) ، آشپزخانه و غذاخوری خانوادگی در این عرصه قرار دارد .    این عرصه مهم ترین بخش خانه بوده که بسیاری از فعالیت‌های جمعی از اعضای خانواده در آن رخ می‌دهد .  در این عرصه افراد راحت و خودمانی هستند .   تشخیص فضاهایی که در این عرصه قرار می گیرند و سعی در ساماندهی مناسب آنها ، شرایط خوبی را برای دور هم جمع شدن …
ادامه مطلب