نورپردازی 6

اولین و مهم ترین وظیفه نورپردازی اتاق غذاخوری تأمین نور کافی برای روشنایی بخشیدن به میز ناهارخوری به میزانی است که افراد نشسته به دور آن هم غذای خود و هم چهره افراد دیگر را به خوبی ببینند.هنگامی که از یک بوفه جهت پذیرایی استفاده می شود باید نور کافی و مناسب برای میزبان فراهم شود تا با آسودگی خاطر وظیفه خود را انجام دهد. در این فضا تصاویر گرافیکی (نقاشی، پوستر،عکس) روی دیوار و همچنین برای قفسه های نگهداری ظروف تزیینی از نورپردازی کانونی استفاده می شود.
ادامه مطلب

نورپردازی 5

اتاق کودکان بر خلاف اتاق پدر و مادر فقط اتاق خواب و محل استراحت نیست بلکه محل بازی و انجام تکالیف درسی نیز می باشد.. روشنایی فضاها با نور طبیعی و شفاف اثر مثبتی بر کودکان دارند. به عبارت دیگر اتاق هایی تاریک با نور مصنوعی و نامناسب اثر نامطلوب در پی خواهند داشت. از این رو نحوه و میزان روشنایی در اتاق کودک اهمیت زیادی داشته و تأثیر مهمی در ایجاد شرایط مطلوب برای مطالعه و آرامش و تمرکزشان دارد. برای تأمین نور مصنوعی در اتاق کودکان شیوه های مختلفی از جمله استفاده از چراغ های گوناگون با نقش های رنگی و جذاب وجود دارد.
ادامه مطلب

نورپردازی 4

بهتر است اتاق نشیمن طوری طراحی شود که حداکثر استفاده از نور طبیعی به ویژه در بعدازظهرها که بیشتر این فضا مورد استفاده قرار می گیرد انجام بپذیرد. بدین منظور می توان از انواع پنجره های دیواری و سقفی استفاده کرد. اما اغلب اتاق های نشیمن به شیوه های طراحی نورپردازی مصنوعی نیاز دارند زیرا این اتاق ها تنوع وسیعی از کاربردهای گوناگون را شامل می شوند.
ادامه مطلب

نورپردازی 3

نورپردازی مصنوعی در ساعات محدودی از شبانه روز و نیز برای تأمین روشنایی برخی فعّالیٌت ها چون مطالعه، صرف غذا استفاده می کنند. منابع نور مصنوعی بسته به شکل آنها به صورت های نقطه ای، خطی، صفحه ای و یا حجمی در فضا قرار می گیرند. به طور کلی نورپردازی فضا به سه روش انجام می گیرد.
ادامه مطلب

نورپردازی 1

نور اولین شرط برای هر نوع ادراک بینایی است. نور عنصری است که با آن دیدن اشیاء ممکن می شود. در یک رنگین کمان یا نوری که از منشور خارج می شود، می توان طیف نور را که شامل همه رنگ های مرئی است مشاهده کرد. انسان با به کاربردن فیلتر، برای جدا کردن رنگ ها از نور سفید، نور رنگی تولید کرده است. کاربرد نورهای فیلتر شده رنگی، هنوز هم در نورپردازی صحنه های تئاتری و آثار معماری متداول است. نور مناسب ترین ماده ساختاری است که می تواند به فعّالیّت های روزمره ما شکل، زیبایی، لذت و راحتی ببخشد. نور ما را به خود جذب می کند.
ادامه مطلب