رنگ در معماری داخلی 5

اتاق خواب، خصوصی ترین فضا در هر خانه است، در طراحی دکوراسیون و انتخاب رنگ باید بیش از هر چیز سلیقه و نیازهای شخصی صاحب آن را درنظر گرفت. ضمن مدنظر داشتن سلیقۀ افراد، باید کاربرد یک اتاق خواب را نیز در نظر داشت. یک اتاق خواب باید همواره فضایی آرامش بخش و راحت باشد که مکانی مناسب برای خواب و استراحت را فراهم آورد. هنگام طراحی رنگ یک اتاق خواب، بهتر است از انتخاب رنگ های درخشان پرهیز کنیم چرا که ممکن است هنگام استراحت این رنگ ها آزاردهنده به نظر برسند.
ادامه مطلب

رنگ در معماری داخلی 4

انتخاب رنگ یکی از مهم ترین جنبه های طراحی داخلی است. طراحان داخلی امروزه تقریباً همۀ قوانین سابق در ارتباط با استفاده از رنگ های گوناگون و ترکیب آنها با یکدیگر را درهم شکسته اند و امروزه هر رنگی را می توان در طراحی داخلی منزل به کار برد. دیگر مرزها و محدویت های گذشته در کاربرد رنگ ها در طراحی داخلی رعایت نمی شوند و شاید به همین دلیل انتخاب مجموعه رنگی دلخواه برای طراحی داخلی یک خانه مشکل تر شده باشد. اما هنوز راه هایی برای تشخیص مجموعه رنگی مناسب برای هر خانواده وجود دارد.
ادامه مطلب

رنگ در معماری داخلی 3

تأثیر و روان شناسی انواع رنگ در معماری داخلی رنگ ها می توانند به شیوه های مختلف تأثیراتی بنیادین در زندگی برجای گذارند که از جمله مهم ترین آنها می توان به تأثیر آنها بر احساسات اشاره کرد. جهانی که انسان در آن زندگی می کند، متشکل از هزاران رنگ و تونالیته های مختلفی است که موجودات و اشیاء را برای ما جذاب تر و حتی به گونه ای معنوی، عمیق تر نشان می دهند. هرکدام به سبب ویژگی های شیمیایی و روان شناسانه ای که دارا هستند، منبع مهمی از انرژی، درجهت فزونی سلامت و نشاط روح و روان در انسان ها به شمار می روند.
ادامه مطلب

رنگ در معماری داخلی 1

چرخۀ رنگ ها براساس رنگ های رنگین کمان تنظیم شده است: قرمز نارنجی -زرد -سبز -آبی-بنفش. با قرار دادن این طیف ها در حول یک دایره ترکیب جدید قرمز -بنفش رنگی را ایجاد می کند که در رنگین کمان وجود ندارد، ولی در چرخۀ رنگ ها یافت می شود. با استفاده از این چرخۀ رنگ، فهمیدن ارتباط بین رنگ های مختلف آسانتر می شود.
ادامه مطلب