فضاهای خانه 2

فضاهای خانه

 

پذیرایی


پذيرايي فضاي عمومي خانه و محلي براي پذيرايي از مهمانان و برگزاري مراسم و جشن هاي خانوادگي است. اين فضا در خانواده هاي مختلف با توجه به نوع و ميزان رفت وآمدهاي خانوادگي و روابط اجتماعي اعضاي خانواده، از درجة اهميت متفاوتي برخوردار است. پذيرايي از جمله فضاهاي رسمي و بيروني خانه محسوب مي شود؛ بنابراين خوب است كه در نزديكي ورودي خانه طراحی شود تا مهمانان جهت رسيدن به آن، از فضاهاي خصوصي خانه عبور نكنند و به آن ديد نداشته باشند. علاوه بر اين، براي پذيرايي راحت تر از مهمانان، بهتر است كه فضاي پذيرايي با آشپزخانه نيز ارتباط نزديكي داشته باشد.

ایرانیان از گذشته های دور به مهمان نوازی مشهور بوده اند و در فرهنگ ما مهمان حبيب خداست و از جايگاه والايي برخوردار است؛ به همين دليل معمولاً ميزبان سعي مي كند كه از مهمان به بهترين نحو ممكن پذيرايي کرده و او را اكرام نمايد. به همين دلیل است كه در معماری ما فضاي پذيرايي غالباً داراي مساحت مناسبی بوده و به شكل خوشايند و زيبايي آراسته می شود و با بهترين وسايل و مبلمان تجهيز مي گردد، تا مهمان در فضايي دلچسب و با شرايطي مطلوب به سر برد و به او خوش بگذرد. در خانه هايي كه مساحت چندان زيادي ندارند و امكان طرح يك پذيرايي، جداي از نشيمن وجود ندارد، اين فضا با نشيمن خانه ادغام مي شود. اما در خانه هايي كه مساحت و امكانات بيشتري دارند، معمولاً پذيرايي جداي از نشيمن پيش بيني مي شود. زیرا نشيمن فضاي خودماني و خانوادگي است و گاه با ريخت و پاش همراه است، لذا غالب خانواده ها ترجيح مي دهند كه نشيمن از پذيرايي مجزا باشد تا در صورت آمدن مهمان سرزده به خانه، در فضايي آراسته و مرتب از او پذيرايي گردد.

با توجه به الگوهاي فرهنگي و رفتاري خانواده ها و ميزان باز بودن روابط اجتماعي آنها، نشيمن خصوصي و پذيرايي عمومي خانه معمولاً به سه شكل متفاوت کاملاً جدا از هم، در ارتباط با هم، و يا به صورت کاملاً ادغام طرح مي شوند. در برخي خانواده ها مجزا بودن فضاي پذيرايي خانم ها و آقايان نيز (open شده با هم) باز يا اهميت دارد همان طور در برخي ديگر از خانواده ها روي زمين و به دور هم نشستن از اهميت بالايي برخوردار است و مواردی از این قبیل كه لازم است در هنگام طراحي به آنها توجه شده و در طرح خانه لحاظ گردند.

 

 

پذیرایی و ناهار خوریپذیرایی و ناهار خوری

 

آشپزخانه


آشپزخانه فضایی است که سه فعالیت اصلی نگه داری و آماده سازی مواد غذایی، شستن مواد غذایی و ظروف و طبخ غذا، در آن انجام می شود. در کنار این سه کار اصلی، فعالیت های دیگری نظیر غذا خوردن، شستن و خشک کردن لباس و غیره نیز ممکن است در این فضا صورت پذیرد. برای عملی شدن سه فعالیت اصلی آشپزخانه، سه وسیلة مهم یخچال و فریزر، لگن ظرف شویی (سینک) و اجاق گاز مورد نیاز است. هر یک از این سه وسیله به محدوده ای در پیرامون خود به منظور انجام کار و حرکت احتیاج دارند. لذا این سه وسیله در کنار هم جا داده نمی شوند، بلکه با فاصله ای مناسب از یکدیگر قرار می گیرند. اگر محل استقرار این سه وسیله را با خطی فرضی به هم وصل کنیم، غالباً مثلثی شکل می گیرد که اصطلاحاً به آن مثلث کار آشپزخانه می گویند.
به منظور در نظر گرفتن فاصله ای معقول و مناسب در بین این سه وسیلة اصلی، خوب است یخچال و سینک 4/80 تا ۶ متر را و گاز در جایی از آشپزخانه و به نحوی استقرار یابند که محیط مثلث کار، اندازه ای در حدود داشته باشد. در این حالت اولاً این سه وسیله کاملاً مجاور یکدیگر قرار نگرفته و مزاحمتی برای محدودة کاری هیچ یک به وجود نمی آید. ثانیاً فاصلة بین آنها، چنان زیاد نمی شود که باعث رفت و آمد اضافی و خستگی فرد در آشپزخانه گردد.

یخچال و فریزر محل نگهداری مواد غذایی است. این مواد از بیرون خریداری شده و به داخل آشپزخانه آورده می شوند، بنابراین خوب است که اولاً آشپزخانه در ارتباط نزدیکی با ورودی خانه و پارکینگ طراحی شود. ثانیاً بهتر است یخچال و فریزر را در محلی نزدیک به ورودی آشپزخانه جای داد تا درکوتاه ترین فاصله بتوان مواد غذایی را در داخل آنها قرار داد. ضمناً در انتخاب محل یخچال و فریزر باید به نحوة باز شدن در آنها و وجود فضای کافی در پشت در و همچنین به وجود فضای عبوری کافی در جلوی درِ باز یخچال و سد معبر نکردن توجه کافی داشت.

 

 

پلان آشپزخانهپلان آشپزخانه

 

 

آشپزخانهآشپزخانه

 

 

 

فضاهای خانه 3