توانایی طراحی پلان تجاری 3

مغازه ماهی فروشی: این مغازه احتیاج به انبار سرد، محل عرضه، اتاق های سرد برای انبار کردن در شب و یخچال های بسیار سرد برای محصولات بسیار منجمد دارد. باید توجه کرد که ماهی دودی را بر خلاف ماهی تازه باید در محل خشک انبار کرد.این نوع مغازه باید با وسایل تهویه مطبوع مجهز شده و کف و دیوارها قابل شست وشو باشد.
مغازه فروش گوشت پرندگان مشابه مغازه ماهی است و ترجیحاً محل فروش مرغ و ماهی به دلیل مسائل بهداشتی بهتر است از یکدیگر جدا باشد تا مرغ بوی ماهی نگیرد.

 

 

 

 

مغازه قصابی: قصابی دارای قسمت هایی چون تحویل، آماده سازی برای فروش، خرد کردن، محل نگهداری و فروش است. این مغازه ترجیحاً در یک طبقه بوده و برای حمل گوشت از چرخ دستی استفاده می شود. اتاق سرد نمودن و نگهداری 5/ 1 تا 2 برابر حجم بخش فروش مغازه است. دیوارها و کف بایستی قابل شست وشو باشد.

 

 

 

 

فروشگاه پوشاک، پارچه فروشی و بزازی: در این فروشگاه ها کالاها احتیاج به ویترین هایی با روشنایی مناسب جهت نشان دادن رنگ های حقیقی کالاها دارند. قفسه ها نباید بلندتر از 2/20 متر باشد که بدون پله قابل دسترسی باشند. مناسب ترین ارتفاع 5/ 1 تا 5/ 0 متر است. پهنای پیش خوان 850 - 700 میلیمتر بوده و برای قسمت لباس های آماده اتاق های برای پرو و امتحان لازم است که مساحت اتاق ها 10 / 1 تا 5/ 1 متر مربع است.

 

 

 


کفش فروشی: این مغازه ها با توجه به حجم و مقدار کالای قابل عرضه دارای مساحت های متفاوتی هستند. محلی برای پوشیدن کفش، نشستن همراهان خریدار و جایی برای فروشنده کمکی لازم است. قالی برای فرش کف این فضا مورد پسند بوده، آینه کوتاه و تمام قد دیواری نیز ضروری می باشد. اگر انبار و محل فروش در یک طبقه باشد مناسب تر است.