توانایی طراحی پلان تجاری 1

توانایی طراحی پلان تجاری

 

ساختمان های تجاری


پس از شکل گیری جوامع اولیه بشری همواره داد و ستد نقش مهمی در ادامه حیات انسان داشته است. داد و ستد ابتدا به صورت پای یا پای و شاید بدون فضای معماری خاصی شکل می گرفته. به تدریج با رشد تمدن، بازارهای محلی با مشاغل ویژه شکل گرفته اند. تا بدان جا که امروزه انواع بناهای تجاری به عنوان عناصر مهم شهری فعالیت دارند. در این قسمت مختصری از انواع این ساختمان ها و تمهیدات مورد نیازشان برای تسهیل در خدمات رسانی بیان می شود. البته باید خاطرنشان کرد چون زمان زیادی به خرید کردن در این مراکز گذرانده می شود بهتر است پیشبینی هایی مانند محلی برای صرف چای، غذاهای سبک و محل نگهداری کودکان نیز در نظر گرفته شود.

 

 

طراحی داخلی مغازه

 


انواع ساختما نهای تجاری عبارتند از:

فروشگاه کوچک

فروشگاه ویژه

سوپرمارکت های محلی

فروشگاه بزرگ

بازار گسترده و عمده فروشی ها

 

فروشگاه های کوچک

طراحی انواع این مغازه ها با توجه به موارد زیر متنوع و متفاوت می باشد. این موارد شامل اجناس موجود در داخل مغازه با در نظر گرفتن مسیرهای حرکت و گردش مشتریان برای خرید، تعداد مشتریان، محل قرارگیری متصدی فروش، پیش خوان، تزئینات داخلی و ... می باشد.
مغازه ها باید در مکانی واقع شوند که بتوانند بهترین دسترسی را برای مشتریان فراهم نمایند. برای شکل جبهه جلو مغازه از انواع ویترین های جالب استفاده می شود. هر نوع از فروشگاه ها ویترین مختص خود را دارد. با توجه به عملکرد داخل ویترین موارد زیر را می توان تعیین کرد.

 

ویترین مغازه

 

 

1ـ نوع ویترین

2 ـ شکل کلی ویترین، به عنوان مثال ویترین شیرینی فروشی با طلافروشی یا کفاشی کاملاً متفاوت است. دید ویترین مغازه ها تعیین کننده ارزش آن است. ویترین خیره کننده، صفحات منعکس کننده، ویترین عمیق تیره نزدیکِ پیاده رو روشن را به سختی می توان دید. ویترین های خوب روشن شده، بدون تلألو در کنار پیاده رو تیره در هر
حال دارای اثر جالب تبلیغاتی است. چند نمونه از ویترین مغازه ها در یک مغازه علاوه بر ویترین، تجهیزات داخلی و کالا، موارد زیر جهت تهویه مناسب فضای داخلی، باید پیشبینی شود.
ـ سیستم گرمایشی در فصل سرد سال
ـ سیستم سرمایشی در فصل گرم سال
ـ سیستم تهویه