طراحی داخلی فضای اداری 1

طراحی داخلی فضای اداری

 

 

امروزه ساختمان ها با کاربردهای گوناگون ساخته می شوند و یک دسته از آن ها به منظور انجام امور دفتری و اداری می باشد. ساختمان های اداری بایستی دارای انعطاف پذیری، راحتی نگهداری، دسترسی مناسب و یک موقعیت اکولوژیکی (اقلیمی) مناسب باشند و از طرف دیگر یک محیط آرام، لذت بخش و مفید را برای استفاده کنندگان فراهم سازند. امروزه ساختمان های اداری بیشتر دارای نماهای شیشه ای مشابه هستند اما تقسیم بندی و کیفیت فضاهای داخلی آن ها با یکدیگر متفاوت می باشد.

 

 

نمای سه بعدی داخلی یک ساختمان ادارینمای سه بعدی داخلی یک ساختمان اداری

 

 

در حال حاضر، مقرراتی در خصوص ساختمان های اداری استاندارد وجود دارد. فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث تغییر شیوه انجام امور کاری و فرایندهای ساختمانی نسبت به گذشته شده است.صفحات عمودی جداکننده، امکان ایجاد میزهای باریک را به وجود می آورد. فناوری بی سیم باعث تشویق مبلمان متحرک و طرح های راحت تر می شود. فناوری این فرصت را برای افراد به وجود می آورد که در زمان ها و محیط های مناسب تری کار کنند. یک ساختمان با طرح مناسب باعث افزایش کارایی کارمندان می شود و هم چنین لازم است یک ساختمان اداری خوب برای پیشبینی های آینده انعطاف پذیر باشد. چون سازمان ها نیاز به ساختمان هایی دارند که امکان تغییر در تعداد کارکنان و انجام وظایف را به وجود آورد و بخش های ساختمانی برای عملکردهای متفاوت پاسخگو باشد. از طرف دیگر ساختمان اداری بایستی برای تمامی مراجعین خود از جمله افراد معلول دسترسی راحتی داشته باشند تا افراد عادی و معلولین امکان راحتی حرکت در محیط ساختمان اداری را داشته باشند.

از جمله موارد مهم در طراحی ساختمان اداری می توان به نکاتی چون، محل ورودی ساختمان اداری، راحتی شرایط کار، ایجاد منظر خوب و فضای سبز، تهویه مناسب اشاره کرد.
اگر کارکنان در محیط کار احساس راحتی کنند بهتر می توانند وظایف خود را انجام دهند. ابعاد تجهیزات و مبلمان برای کارکنان متفاوت است و بستگی به نوع وظیفه و کار شخص دارد. فضاهای اداری شرایط متفاوت دارند که بستگی به نوع فعالیت آ نها دارد. مثلاً تجار و روزنامه نگاران معمولاً در محیط های پر سر و صدا کار می کنند ولی بسیاری از کارهای اداری نیاز به حداکثر آرامش دارد.
در طراحی ساختمان های اداری از دو سیستم باز و بسته استفاده می شود. سیستم  باز اداری به فضاهایی اطلاق می شود که توسط جداکننده های سبک ا ز هم تفکیک شده اند. سیستم بسته اداری به فضاهایی اطلاق می شود که توسط دیوارهای جداکننده و به صورت اتاق های مستقل می باشند.
به طور کلی ساختمان های اداری دارای فضاهای اصلی، فضاهای پشتیبانی، خدمات و مسیرهای گردش می باشند.

 

 

فضاهای اصلی اداری

 

فضاهای انحصاری:

ایستگاه های کار: شامل سطوح کار، صندلی، تجهیزات و صفحات عمودی جداکننده
اتاقک: شامل فضایی است که یک یا دو ایستگاه کار در آن قرار گرفته باشند و از طریق صفحات عمودی جداکننده با فضای اطراف خود مجزا می شوند.
دفاتر شخصی: این فضا کاملاً با دیوار محصور شده و برای یک یا دو نفر در نظر گرفته می شوند.
سلول یا محفظه: برای انجام کارهای محرمانه و آرام طراحی می شود.

 

فضاهای گروهی:

فضایی برای گروه ها و افرادی که ممکن است به عنوان تیم با یکدیگر کار کنند که شامل :

فضاهای تیمی 
مراکز ملاقات: ملاقات غیررسمی در ایستگاه های کار

نواحی ملاقات: فضاهای آزاد با مبلمان ملاقات های رسمی و غیررسمی
اتاق های ملاقات: فضاهای محصور با مبلمان ملاقات های رسمی و غیررسمی می باشد.

 

 

طراحی داخلی فضای اداریطراحی داخلی فضای اداریطراحی داخلی فضای اداری