عرصه پذیرایی و مراسم

برقراری ارتباط و معاشرت با فامیل و دوستان و همسایگان در این عرصه  اتفاق می‌افتد و شامل اتاق پذیرایی ، غذاخوری ، سرویس بهداشتی مهمان است . در آن برگزاری جشن ها ، مهمانی ها ، مراسم مذهبی نیز انجام می شود .  در خانه های کوچک فضای پذیرایی و نشیمن با هم ادغام می شود . این فضا باید با ورودی و غذاخوری ارتباط نزدیک داشته و از تهویه و نور مناسب برخوردار باشد . کیفیت فضای پذیرایی به خوبی می‌تواند گویای فرهنگ و ارزش‌های خانواده و زیبایی های مادی و معنوی آنها باشد .  می توان با استفاده از پله ، دست انداز ، دکور و یا دیوار آن را از پذیرایی جدا کرد .
ادامه مطلب