انواع حجم ونما در مناطق اقلیمی گوناگون

عوامل اثر گذار خارجی بر حجم و نما محیط بیرون خانه شرایطی را بر آن تحمیل می کند، این شرایط عبارتند از زمین بستر پروژه، چگونگی آب و هوای محل، ویژگی های فرهنگی و اجتماعی محیط .   انواع حجم ونما در مناطق اقلیمی گوناگون   حجم و نما در مناطق کویری   در مناطق گرم و خشک ، آب و هوا و اقلیم سبب احداث سقف های گنبدی شکل و نیم استوانه …
ادامه مطلب

حجم و نما

حجم و نما   حجم یا پوسته خارجی خانه وظیفه تأمین نور، هوا و ارتباط با بیرون خانه را فراهم میکند و فضاهای داخلی را از عوامل جوی و محیط پیرامون مصون نگه می دارد. این قسمت بنا در کیفیت فضاهای داخلی اثر دارد و در ضمن بر افرادی که داخل فضای خانه به سر می برند و همچنین افرادی که از بیرون به آن نگاه می کنند مؤثر است. …
ادامه مطلب