توانایی طراحی پلان تجاری 5

فروشگاه های بزرگ   این نوع فروشگاه ها جانشین الگوهای خرید سنتی در شهرها و روستاها شده اند. این فروشگاه ها در مرکز شهر، ناحیه، محله و یا خارج از شهر ایجاد می شوند. در فروشگاه های بزرگ ویترین نمایش با وسایل متحرک یا قابل برداشت استفاده می شود. در طرح ویترین دسترسی آسان، با حداقل از دست رفتن فضای پشت بسیار مهم است.       ویترین کنار خیابان که …
ادامه مطلب

توانایی طراحی پلان تجاری 4

فروشگاه های ویژه کوچک، بیشتر در نواحی جدید و مدرن رایج شده است. بسیاری از آ نها به عنوان بخشی از گروه های بزرگ تر برای خریداران کالاهای خاص مشغول فعالیت هستند. طراحی چنین فروشگاه هایی باید طوری باشد که بتوانند برای رقابت، خود را با تغییرات سریع هماهنگ سازند. تعداد فروشگاه های کوچک سنتی و فروشگاه های ویژه کوچک (مختص یک کالا) به تدریج کاهش یافته است زیرا قدرت رقابت با قیمت های پایین سوپرمارکت های محلی را ندارند. از مزایای سوپرمارکت های محلی آن است که در روزهای تعطیل هم باز هستند.
ادامه مطلب

توانایی طراحی پلان تجاری 3

مغازه ماهی فروشی: این مغازه احتیاج به انبار سرد، محل عرضه، اتاق های سرد برای انبار کردن در شب و یخچال های بسیار سرد برای محصولات بسیار منجمد دارد. باید توجه کرد که ماهی دودی را بر خلاف ماهی تازه باید در محل خشک انبار کرد.این نوع مغازه باید با وسایل تهویه مطبوع مجهز شده و کف و دیوارها قابل شست وشو باشد. مغازه فروش گوشت پرندگان مشابه مغازه ماهی است و ترجیحاً محل فروش مرغ و ماهی به دلیل مسائل بهداشتی بهتر است از یکدیگر جدا باشد تا مرغ بوی ماهی نگیرد.
ادامه مطلب

توانایی طراحی پلان تجاری 2

توانایی طراحی پلان تجاری انواع فروشگاه های کوچک مغازه های پخت نان سنتی و کیک پزی: این نوع مغازه ها به دلیل محصولات تازه پخته شده احتیاج به گردش خوب هوا دارد. درجه حرارت و رطوبت مغازه باید قابل تنظیم باشد و از تعرق پنجره های مغازه باید جلوگیری نمود.
ادامه مطلب

توانایی طراحی پلان تجاری 1

توانایی طراحی پلان تجاری   ساختمان های تجاری پس از شکل گیری جوامع اولیه بشری همواره داد و ستد نقش مهمی در ادامه حیات انسان داشته است. داد و ستد ابتدا به صورت پای یا پای و شاید بدون فضای معماری خاصی شکل می گرفته. به تدریج با رشد تمدن، بازارهای محلی با مشاغل ویژه شکل گرفته اند. تا بدان جا که امروزه انواع بناهای تجاری به عنوان عناصر مهم …
ادامه مطلب