نورپردازی 5

نورپردازی اتاق خواب کودکان

 

اتاق کودکان بر خلاف اتاق پدر و مادر فقط اتاق خواب و محل استراحت نیست بلکه محل بازی و انجام تکالیف درسی نیز می باشد.. روشنایی فضاها با نور طبیعی و شفاف اثر مثبتی بر کودکان دارند. به عبارت دیگر اتاق هایی تاریک با نور مصنوعی و نامناسب اثر نامطلوب در پی خواهند داشت. از این رو نحوه و میزان روشنایی در اتاق کودک اهمیت زیادی داشته و تأثیر مهمی در ایجاد شرایط مطلوب برای مطالعه و آرامش و تمرکزشان دارد.

برای تأمین نور مصنوعی در اتاق کودکان شیوه های مختلفی از جمله استفاده از چراغ های گوناگون با نقش های رنگی و جذاب وجود دارد. برای اتاق کودکان می توان از کلیدهای دیمر استفاده کرد. این کار می تواند فضای اتاق را طوری تنظیم کند که در زمان استراحت آنها احساس خواب آلودگی کرده و راحت تر و زودتر به خواب بروند. در این فضا برای انجام تکالیف و مطالعه نور موضعی بسیار سودمند خواهد بود.

 

 

نورپردازی اتاق خواب کودکاننورپردازی اتاق خواب کودکاننورپردازی اتاق خواب کودکان

 

 

نورپردازی آشپزخانه

 

در آشپزخانه های امروزی قسمت اعظم کار در آشپزخانه بر روی پیش خوان، سطح کابینت ها در کنار اجاق گاز و یا شیر آب و سینک ظرف شویی انجام می شود. در ضمن این فعّالیّت ها افراد را در معرض خطراتی چون کار با ابزارهای برنده و تیز و مایعات جوشان قرار می دهند. برای پرهیز از ایجاد این گونه خطرات استفاده از یک منبع عمومی در آن توصیه می شود. نور چراغ های سقفی از وسط آشپزخانه برای انجام این فعّالیّت ها کافی نیست زیرا اغلب افراد پشت به منبع نور و در سایه خود مشغول به کار هستند. توصیه می شود در بخشهایی از آشپزخانه که محل انجام کار است، مانند سطح روی اجاق گاز، سینک ظرف شویی و سطوح روی کابینت ها (برای آماده سازی وسایل آشپزی و مواد غذایی) از نورهای موضعی استفاده شود. وظیفه دیگر این نورپردازی ها ایجاد دید کافی برای دسترسی به کابینت های زیر پیش خوان می باشد. به دلیل این که یخچال ها و اجاق های گاز معمولاً یک چشمه نور در داخل خود دارند، وظایف نورپردازی مرتبط با آنها چندان نگران کننده نیست. همچنین در بسیاری از آشپزخانه ها بعضی از کابینت ها با درهای شیشه ای و به صورت ویترین ساخته شده اند و از آنها برای نمایش ظروف زیبا و تزیینی استفاده می شود. این کابینت ها نیز نیاز به نورپردازی کانونی دارند.

نور کافی برای سطح روی اجاق گاز در آشپزخانه هایی که هواکش یا هود دارد در بالای اجاق گاز می باشد و به راحتی توسط چراغ هواکش تأمین می شود. همچنین بالای سینک ظرف شویی به یک چراغ نیاز است تا هنگام شب نور کافی برای شست وشوی ظروف و مواد غذایی فراهم شود. ترجیحاً هر یک از این چراغ ها باید دارای کلید کنترل مجزا باشند تا فقط در مواقع لزوم مورد استفاده قرار گیرند.

 

 

پلان نورپردازی آشپزخانهنورپردازی آشپزخانهپلان نورپردازی آشپزخانه