توانایی طراحی پلان تجاری 4

فروشگاه های ویژه


فروشگاه های ویژه کوچک، بیشتر در نواحی جدید و مدرن رایج شده است. بسیاری از آ نها به عنوان بخشی از گروه های بزرگ تر برای خریداران کالاهای خاص مشغول فعالیت هستند. طراحی چنین فروشگاه هایی باید طوری باشد که بتوانند برای رقابت، خود را با تغییرات سریع هماهنگ سازند.

 


 

 

سوپرمارکت های محلی


تعداد فروشگاه های کوچک سنتی و فروشگاه های ویژه کوچک (مختص یک کالا) به تدریج کاهش یافته است زیرا قدرت رقابت با قیمت های پایین سوپرمارکت های محلی را ندارند. از مزایای سوپرمارکت های محلی آن است که در روزهای تعطیل هم باز هستند. تحویل کالا در سوپرمارکت های محلی تنها یک ورودی برای ورود مشتری و تحویل کالا وجود دارد ولی در صورت امکان باید ورودی دیگری برای تحویل کالا فراهم شود. باید تحویل کالا از طریق حیاط خدمات با فضای مناسب تخلیه بار و گردش وسیله نقلیه صورت بگیرد. گاهی تحویل از طریق انبار کالا یا اتاق دریافت امکان پذیر است. محل دفع زباله ها نیاز به یک مسیر جداگانه دارد.

 

 

 آرایش دیاگرامی یک سوپرمارکت آرایش دیاگرامی یک سوپرمارکت

 

 

مسیر حرکت و گردش در سوپرمارکت محلی دارای پهنای گذرگاه 30 / 1تا 60 / 1 متر است ورودی از سمت محل زنبیل یا گاری دستی، و خروج از طریق میز صندو قدار و پیشخوان بسته بندی است. انتقال مواد جدید به قفسه ها معمولاً بعد از ساعت فروش و از گذرگاه مخصوص سرویس انجام می گیرد. قفسه های کنار دیوار تا ارتفاع دسترسی می باشند. قسمت پایینی ارتفاع 30 سانتی متر داشته و قسمت بالایی ارتفاع 65 / 1 متر دارد. میز صندوق دار باید به تمام فروشگاه دید خوب داشته باشد. پیش خوان فروش، میز صندوق، فضاهای بسته بندی، فضای گذاشتن زنبیل یا چرخ دستی بایستی در محل های مناسسب در نظر گرفته شود.

 

 

مغازه های عمده فروشی


این فروشگاه ها بیشتر در مراکز شهر واقع می شوند و کالاها را به فروشگاه های کوچک، بازارها و یا به طور مستقیم به مصرف کننده ها می فروشند. این بناها بسته به نوع کالاهایشان دارای سالن هایی هستند که برخی از آ نها دارای انواع سکوها، محوطه فروش، اتاق های انبار، اتاق های سردخانه، یخچال و فضاهایی برای بخش اداری می باشند. مسیرهای حرکت و گردش در سالن های بزرگ برای واگن یا بارکش، به صورت یک طرفه با 10 تا 5/ 4 متر پهنا دارد. برای کامیون و چرخ دستی که به سکوها هدایت شوند، 5/ 3تا 4 متر است. در سالن های کوچک می توان یک مسیر برای تحویل کالا به افراد در نظر گرفت. بخش پشتیبانی فروشگا ههای عمد هفروشی شامل قسمت اداری، کارمند فنی، دفاتر برای عمد هفروش ها و واردکنندگان، بازرسان بهداشتی، آزمایشگاه، سرویس های بهداشتی و ... است.در زیرزمین این فروشگاه بسته به نوع کالای عرضه شده اتاق های انبار، سردخانه، اتاق یخچال، موتورخانه و اتاق تأسیسات قرار دارد. عمده فروشی هایی که موادغذایی تهیه می کنند حتماً احتیاج به تأسیسات انبار و سردخانه دارند.

 

مغازه های عمده فروشیمغازه های عمده فروشی