طراحی و زبان بصری 1

هنر و انواع آن

 

در فرهنگ، واژه (هنر) با نیکی و خوبی هم پیوند بوده و به معنای علم، فضیلت کمال و توانمندی است و همةعرصه های فرهنگ وتمدن مارادر بهترين و زیباترین صورت ها با هنر عجین کرده است و در فرهنگ غرب واژة (هنر) به معنی صناعت به هم پیوسته ودرست کردن آمده که همراه با نظریه پردازی منشأ بسیاری از هنرهای معاصراست.
 

آثار هنری مجموعه ای از تولیدات ذهنی یا ساخته هاي دست انسان است که در قالب آثار هنری مانند شعر و داستان، نقاشی و طراحی، فیلم و تصویرمتحرک، عکاسی و چاپ، موسیقی و تئاتر و سایر هنرهای کاربردی مانند معماری، معماری داخلی،گرافیک و طراحی صنعتی و ... خلق میشوند تا بر انديشه و عواطف و احساسات انسان اثر گذاشته و معاني و مفاهيم متعالي رادر قالبي زيبا در اختيار مخاطبين قرار دهند و سبب ارتقاء سطح زندگي و رفع نيازهاي بشر شوند. نقش هنر زماني ماندگار و طولانی خواهد بود كه ِ نمود (زيبا) داشته باشد و اين به َتلاقی روح بزرگ و نبوغ و قدرت آفرينش هنرمند با ضمير و روح مخاطب است.

هنر در قالب عناصر کاربردی ضمن اصالت و زیبایی و اثرات روحی از طریق عرصة محصولات کارآمد با دوام و کم هزینه در خدمت ارتقای سطح زندگی جامعه و رفع نیازهای فردی قرار میگیرد.

 

 

 

 

 

 

هنر جهت هدایت، حرکت و رشد جامعه را تعریف میکند و بر غنا و کیفیت زندگی میافزاید.

هنر یا پیرو است و یا پیشرو (آوانگارد). هنر پیرو تکنیک هنری را در خدمت خواسته ها و تمایالت، اخلاقیات و دانسته های متعارف قرار داده و از آن تبعیت میکند و ممکن است با سرگرمی در تخیلات و پاسخگویی صرف به اما هنر پیشرو خالف عادات بازار مصرف سروکار پیدا کند. ّ روزمره به شناخت حقایق جدید و نقد و تصفیة واقعیات موجود میپردازد، افق های کیفی و نوینی را به ظهور میرساند. چنین هنری در استیلای حقیقت است و با بیان حقیقت و تجسم ارزش ها تقدس می یابد و بستر حیات زیبا و متعالی انسان را هموار میسازد. و یا مانند هنرهای کاربردی نیازهای ضروری جوامع انسانی را در زیباترین و بهترین شکل ممکن تأمین میکند.

هنر به انسان امکان میدهد که شناخت و دریافت های متعالی خودرا به زبان و روشی که جز آن امکان پذیر نیست یعنی به (زبان هنر) به دیگران انتقال دهد. هنر از یک طرف با تفکر و تخیل و آفرینشگری همراه است و از سوی دیگر به مهارت فن و صناعت وابسته است. لذا اثرهنری هم واجد ارزش های توصیفی بوده وهم دارای ارزش های مفهومی و نمادین است. و دارای واجد ابعاد تکنیکی و فنی می باشد و در رشته های مختلف هنری رهگشای انسان به سوی زندگی بهتر و کمال مطلوب است.

 

 

 

 

 

 

طراحی و زبان بصری 2