فرایند طراحی داخلی فضاهای مسکونی 2

فرایند طراحی داخلی فضاهای مسکونی

 

محیط پیرامون طرح

 

از دیگر عوامل مؤثر بر طراحی فضاهای داخلی محیط پیرامون طرح است. در این رابطه مواردی نظیر شرایط آب و هوایی محیط، مناظر موجود در پیرامون بنا و ساختمان همسایگان اطراف خانه می توانند مورد توجه و ارزیابی قرار گرفته و با توجه به آنها برای طرح فضاهای داخلی تصمیم گیری شود. در رابطه با شرایط آب و هوایی با توجه به اینکه در چه نوع آب و هوایی قرار داریم، مدت و نحوة تابش خورشید، میزان دما، بارندگی و رطوبت، بادهای غالب و مطلوب و نامطلوب منطقه چگونه است و مواردی نظیر اینها می توان برای جهت گیری فضاهای مختلف و چگونگی طرح کلی و جزئیات آنها فکرهایی کرد. برای مثال در مناطق سرد خوب است که برای بهره وری بیشتر از نور خورشید، کشیدگی ساختمان را در جهت شرقی غربی در نظر گرفت، و ورودی را به صورتی طراحی کرد که ضمن پاسخ گویی به عملکردهایش، به عنوان محفظة عایق هوایی بین درون و بیرون نیز عمل کند؛ و یا اتاق هایی را که به نور مستقیم خورشید نیازمند هستند در جبهة جنوب و در معرض تابش خورشید انتخاب کرد، و یا فرم، ابعاد و سایه بان پنجره ها را با توجه به محل قرارگیری فضای مربوطة آنها (رو به شمال، جنوب، شرق و یا غرب) با دقت و به درستی طراحی نمود.

 

 

نمونه ای از طراحی برون گرانمونه ای از طراحی درون گرا

 

 

چگونگی مناظر موجود در پیرامون بنا نیز می تواند در میزان و چگونگی ایجاد رابطة درون با بیرون و یا کنترل آن نقش داشته باشد. برای مثال منظره های طبیعی و آرامش بخش بیرون خانه را می توان در قالب پنجره های زیبا قاب نموده و بر آنها تأ یکد کرد. در بعضی موارد این استفاده نه تنها از طريق پنجره هاي گشوده شده به مناظر زيباي اطراف فراهم مي شود، بلكه با پيش بيني ايوان و يا بالكن هايي مناسب، امكان دور هم نشستن و تماشاي مطلوب مناظر زيبا در فضايي نيمه باز نيز پيش بيني مي شود.

توجه داشته باشید كه مناظر پيرامون بنا هميشه و در همة شرايط خوشايند ومطلوب نيستند، بلكه در بعضي موارد صحنه هايي نظير مغازه هاي تعمیر خودروها، انبار پشت ميدان ميوه وتره بار و مشابه این موارد مي توانند مورد مشاهدة خانه باشند. در اين مواقع چشم دوختن به آنها چندان هم لذت بخش نیست. در اين شرايط مي توان با تمهيداتي نظير طرح شبكه هايي زيبا در مقابل گشودگي ها و روزن هاي بنا و يا چرخاندن ديد از پنجرة داخل خانه به سمتی كه مناظر زيباتري دارد، به چاره جويي پرداخت.

آگاهي از همسايگان بنا و چگونگي ساختمان آنها (کاربری، تعداد طبقات، نوع اشراف آنها به بنا و...) نيز در پيش بيني تدابيري براي رفع برخي مشكلات مؤثر است. براي مثال همسايگي با فضاهاي عمومي پررفت و آمد و پر سر و صدا و همچنين بزرگ راه هاي پررفت وآمد، مي تواند مزاحمت هايي را براي ساكنين فضاهاي مسكوني به همراه داشته باشد. در نظر گرفتن پنجره هاي چند جداره و يا پيش بيني حفاظ هايي در مقابل پنجره ها كه براي كنترل سر و صدا هستند و همچنین استفاده از پوشش هاي گياهي و درختان مي تواند به عنوان محافظ کنترل صدا (آکوستيك) براي خانه عمل نمايد.

 

 

 

بازدید از محل طرح

نکاتی که در بازدید به دست می آوریم، سریع تر پیش خواهد رفت. در غیر این صورت و قبل از هر اقدامی ابتدا باید نقشه ای از وضع موجود تهیه نمود. حتی ممکن است نقشه ای وجود داشته باشد، اما تغییراتی در طی سال های گذشته در بنا ایجاد شده باشد که این قسمت ها نیز باید برداشت شوند. به این عمل (برداشت) یا (رولوه) می گویند.

 

برداشت نقشه یا رولوه

امروزه با استفاده از ابزارهای پیشرفتة نقشه برداری، دوربین های مجهز عکاسی و رایانه می توان نقشه های دقیقی از بناهای موجود تهیه کرد. پیش از اختراع دوربین های نقشه برداری که روز به روز هم دقیق تر و پیشرفته تر می شوند، یک روش آسان با دقت کافی در برداشت از بناها معمول بود که هنوز هم مورد استفاده قرار می گیرد. به این روش برداشت (مثلث بندی) می گویند.

 

 

 فرایند طراحی داخلی فضاهای مسکونی 3