فضاهای خانه 5

فضاهای خانه

 

سرویس بهداشتی


در هر خانه معمولاً یک سرویس بهداشتی شامل توالت و دستشویی نزدیک ورودی و بخش عمومی خانه و یک حمام در بخش خصوصی خانه طراحی می شود. در خانه های بزرگتری که امکانات بیشتری دارا هستند، می توان حمام اتاق خواب والدین را مستقل از حمام عمومی خانه طراحی کرد. در برخی خانه ها برای اتاق خواب مهمان و تک تک اتاق های خواب نیز سرویس های بهداشتی مجزا پیش بینی می شود.

 

 

 

 

 

در طراحی سرویس های بهداشتی لازم است به فرم و ابعاد عناصر اصلی این فضاها یعنی توالت(تخت یا فرنگی)، دست شویی، وان و زیر دوشی توجه داشت. در چیدمان این وسایل باید به ابعاد و اندازه های لازم جهت استفادة عملی، حریم و فاصله های مورد نیاز در اطرافشان و جهت گیری درست آنها (مثلاً توالت نباید رو یا پشت به قبله باشد) دقت داشت. درِ ورودی سرویس و فضای کافی برای باز شدن آن هم، از دیگر موارد قابل تأمل در طراحی این فضاها می باشد.

 

ابعاد سرویس بهداشتی

 

 

پنجره های سرویس هم دارای اهمیت هستند، چرا که نه تنها نور رسانی به این فضا، بلکه انجام گرفتن تهویة طبیعی و مناسب نیز بر عهدة آنهاست. انتخاب محل مناسب برای نصب دستگاه های گرم کنندة سرویس های بهداشتی و اطمینان از ایمنی آنها نیز از دیگر نکات قابل تأمل برای طراح است. چنانچه در حمام از رادیاتورهای حوله خشک کن استفاده شود، لازم است به ابعاد و محل مناسب نصب جهت نصب آن نیز دقت داشت.

کف و دیوار سرویس های بهداشتی را معمولاً با مصالح صاف و صیقلی نظیر کاشی و یا سرامیک و در رنگ های روشن می سازند تا نظافت آنها راحت تر انجام گیرد. از این رو کاربرد این مصالح در کف حمام خطر سرخوردن را به همراه دارد؛ و جا دارد که طراح برای این موضوع چاره اندیشی نماید. حمام خانه از جمله فضاهایی است که می تواند بخش های مکملی را در کنار خود داشته باشد. رخت کَن مناسب و جادار و رخت شوی خانه از جملة این فضاها هستند.

 

فضای رختشویی و اتوکشی

 

در بسیاری از خانه ها با قرار دادن یک ماشین لباس شویی در آشپزخانه یا در نزدیکی حمام، عمل شست وشوی لباس های خانواده صورت می پذیرد. اما برخی از خانواده ها دوست دارند برای این منظور، فضای مجزا و مستقلی در نظر گرفته شود. در این فضا معمولاً ماشین لباس شویی و خشک کن، سبد لباس های  چرک، قفسه هایی برای قرار دادن وسایل شست وشو و مواد شوینده و لگنی (سینکی) برای شستن دستی برخی از لباس ها و یا کفش کثیف قرار دارد. چنانچه قرار باشد فعالیت اتوکشی هم در این فضا انجام شود، وسایل و تجهیزات لازم جهت انجام این کار نیز باید پیش بینی شود.

بهتر است فضای رخت شویی در ارتباط با آشپزخانه و یا حمام طراحی شود. همچنین خوب است این فضا نزدیک محلی آفتاب گیر باشد تا به راحتی بتوان ملحفه و لباس های شسته شده را برای خشک کردن در هوای طبیعی و با نور خورشید خشک کرد.

 

 

 

 

انبار


انبارها فضاهایی هستند که بسیاری از وسایل خانه نظیر جاروبرقی، میز اتو، ساک و چمدان، وسایل ورزشی، لباس های فصل های مختلف، رختخواب و امثال اینها را در خود جای داده و به منظم و مرتب بودن خانه کمک می کنند. انبار غالباً به دو صورت کمد و قفسه دار، و یا فضایی در بسته در نظر درگرفته می شود و معمولاً به نور نیاز ندارد. لذا می توان انبار را در جاهای مختلف خانه و مخصوصاً در مناطق میانی و نقاط کور آن پیش بینی کرد. انبار نه تنها در داخل خانه، بلکه در محوطه بیرون و فضای باز و زیرزمین هم کارساز و مفید است و وسایلی نظیر لوازم ماشین، وسایل باغبانی، دوچرخه و امثال اینها را می توان در آن جای داد.