فضاهای خانه 3

فضاهای خانه

 

لگن ظرف شویی (سینک)


لگن ظرف شویی، در طرح ها و اندازه های مختلف ساخته شده و برای شستن ظروف، سبزی، میوه و سایر مواد غذایی از آن استفاده می گردد. برای تأمین آب در شیر لگن، لازم است محل انشعاب لوله آب در زیر آن پیش بینی شود. از این لوله کشی می توان برای سایر وسایلی که نیازمند به آب هستند نظیر ماشین ظرف شویی و لباس شویی نیز استفاده کرد. به این ترتیب خوب است که سه وسیله نیازمند آب (سینک، ماشین ظرف شویی و لباس شویی) در نزدیکی هم قرار گیرند تا اولاً طول لوله کشی آب به حداقل ممکن خود کاهش یابد. ثانیاً لوله های تخلیه فاضلاب آنها در یک لوله اصلی جمع گردد.

معمولاً از سینک به صورت سرپایی و در طول مدت زمان لازم برای ظرف شویی استفاده می شود؛ لذا بهتر است در بالای آن پنجره ای رو به بیرون طراحی شود تا فرد مشغول به کار با تماشای چشم انداز، محیط را کمی خوش آیندتر احساس نماید. ضمناً چون سینک و اطرافش خیس است، عبور جریان هوا و تابش آفتاب حاصل از پنجره، به خشک شدن سریع تر آن کمک می کند. در این حالت جا دارد که به طراحی پنجرة بالای سینک دقت کافی مبذول شود تا باز شدن آن با مشکلی (نظیر ارتفاع شیر آب، پردة جلوی پنجره، جا ظرفی بالای سینک و ...) روبرو نشود.

 

 

 

سینکسینکسینک

 

 

اجاق گاز


اجاق گاز که به منظور پخت و پز غذا مورد استفاده قرار می گیرد، نباید در مجاورت یخچال، سینک و یا پنجره قرار گیرد؛ بلکه بهتر است از هر دو طرف با کابینت همجوار باشد تا محدودة کاری مناسبی را در اطراف خود داشته باشد. پخت غذا سبب ایجاد بو، دود و بخار می شود و لازم است که برای هدایت و خروج آنها به بیرون از آشپزخانه، از دو روش تهویة طبیعی (باز نمودن پنجره و برقراری جریان هوا) و مصنوعی (نصب هود در بالای اجاق برای مکش) مدد گرفت. اجاق گاز را نباید در زیر و یا در مسیر مستقیم جریان هوا قرار داد، زیرا این عمل هم می تواند سبب خاموش شدن شعلة اجاق و پخش گاز در فضای آشپزخانه شود و هم باعث سرایت آتش به نقاط دیگر و موجب آتش سوزی گردد.

 

گاز

 

 

معماران معمولاً آشپزخانه را در جبهه های گرم خانه مثل ضلع جنوبی طرح نمی کنند؛ زیرا در این حالت گردش هوای درون خانه که از جبهة گرم به طرف جبهة سرد یعنی از ضلع جنوب به طرف شمال برقرار می شود، هوای گرم و بو و بخار آشپزخانه را در کل خانه پخش می کند. حال اگر در خانه ای این حالت وجود داشت و شما در بازسازی می خواستید آن آشپزخانه را به صورت باز طراحی کنید، به پدیدار شدن این مشکل در خانه دقت داشته باشید. خوب است در آشپزخانه میز کوچکی نیز برای کار (پاک کردن مواد غذایی، خردکردن گوشت و سبزی، آماده سازی مواد در سینی برای پخت داخل فر و ...) پیش بینی گردد. از این میز می توان برای صرف غذای خانواده نیز استفاده کرد. چنانچه این میز در وسط آشپزخانه قرار دارد، بهتر است خارج از محدودة مثلث کار باشد تا مخل آن نگردد. به این ترتیب غذاخوری خانوادگی در داخل آشپزخانه واقع شده و برای بردن غذا و برگشت ظروف خالی، مسیری طی نمی شود. اما اگر غذاخوری خانواده در داخل آشپزخانه پیش بینی نمی شود، لازم است که با آشپزخانه رابطة نزد یکی داشته باشد.

نشیمن، پذیرایی و غذاخوری مهمان نیز از دیگر فضاهایی هستند که خوب است به نوعی با آشپزخانه در ارتباط باشند، تا رفت و آمدهای لازم برای پذیرایی به راحتی انجام پذیرد. برخی از خانواده ها به رابطة نزدیک آشپزخانه با نشیمن و مخصوصاً به وجود دید از آشپزخانه به تلویزیون نیز علاقه مندند. رابطة نزدیک آشپزخانه با حیاط یا فضای باز خانه و پیش بینی فضای نیمه بازی در حد واسط آن دو، سبب می شود که امکان غذاخوردن در فضای باز در مواقع مناسب امکان پذیر باشد. این رابطه در صورت وجود ماشین لباس شویی در آشپزخانه، برای بردن لباس های شسته شده به فضای باز و پهن کردن آنها زیر آفتاب نیز مفید است.

 

 

اجاق گازناهارخوری

 

 

فضاهای خانه 4