عناصر سازندۀ فضاي معماري

عناصر سازندۀ فضاي معماري

 

 

ستون و دیوارها


عناصر فضای داخلی هستند که محدوده یک فضا را مشخص می کنند و به واسطه آنها فضا شکل می گیرد. اين عناصر به دليل قرارگيري در مقابل ديد ما بر احساس و ادراك ما از فضا تأثير زيادي دارند. پوشش نهایی این سطوح از اهمیت به سزایی برخوردار است و دارای دامنه متفاوتی از مصالح می باشد. انتخاب درست پوشش ديوارها نيازمند لحاظ كردن موارد زيبايي شناسي، عملكردي، ايمني و اقتصاد در تصميم گيري است. مصالح مورد استفاده در دیوارها دو نوع سنتی و مدرن است. ديوارها محل مناسبي براي اجرا و نصب عايق هاي صوتي، رطوبتي و حرارتي ساختمان هستند.

 

 

ستون و دیوارها در طراحی معماریستون و دیوارها در طراحی معماری

 

 

سقف ها


سقف علاوه بر مصون نگه داشتن فضاهاي داخلي از برف و باران و تابش خورشيد بر فرم بيروني ساختمان و كیفيت فضاهاي داخلي نيز تأثيرگذار است. ارتفاع سقف و عناصر سازه اي و تزیينات آن از مواد اثرگذار بر درك ما از فضاهاي داخلي هستند. سقف ها اگر چه دور از دسترس هستند و مانند ديوارها و كف ها از آنها استفاده زيادي نمي شود اما نقش ديداري مهمي در معماري داخلي ايفا ميكنند. نورپردازي فضاي داخلي به واسطۀ نصب تجهيزات روشنايي بر روي سقف امكان پذير مي گردد.

سقف كاذب: سقفي است كه تمام يا بخشي از سقف اصلي را به منظور كاهش مقياس فضا، تفكيك عرصه اي يا مخفي نگه داشتن سيستم هاي تأسيساتي پوشش مي دهد.در معماري گذشته ايران متناسب سازي فضاهاي بلند معماري با اجراي خوانچه پوش، قطاربندي يا كاربندي انجام مي گرفت.

 

 

سقف در معماری داخلیسقف ها در معماری

 

 

کف ها


كف ها، سطوح افقي هستند كه حد تحتاني فضا را مشخص كرده و محيط را براي حركت و فعاليت انساني و قراردادن مبلمان و لوازم زندگي در فضاهاي باز و بسته فراهم مي آورند، كف ها معمولاً به صورت صاف، شيب دار يا پلكاني اجرا مي شوند. يک مجري معماري داخلي بايد با انواع مختلف كف پوش ها و الگوي كف سازي آنها آشنايي داشته باشد تا بتواند خصوصيات و جزئيات مناسب كف سازي را تعيين كند. توجه به عوامل زيبايي، رنگ، دوام، فرسودگي، كثيف شدن ، هزينه نگه داري و تعمير، قابليت انعطاف،
امكان اشتعال ، هزينه نصب و تعويض، موقع انتخاب كف پوش اهميت فراواني دارد.

 

 

کف ها در معماریکف ها در معماری

 

پنجره


گشودگی است که سطح دیوار را قطع کرده و باعث ارتباط دیداری با مناظر بیرون شده و نور، هوا و منظره را برای فضای داخلی تأمین می نماید. در هر منطقه ای از کشور جهت استقرار پنجره، ابعاد و تناسبات و ارتفاع دست انداز آنها با یکدیگر متفاوت است.
پنجره ها در خانه های سنتی ایران به منظور تنظیم شرایط محیطی (تعدیل گرما و سرما) و ممانعت از ورود حشرات مزاحم به قطعات کوچک و با رنگ بندی های مختلف تقسیم می شدند. مصالح رایج برای ساخت قاب پنجره عبارت اند از: فلزات، چوب و پلاستیک.

 

 

پنجره در معماریپنجره در معماری

 

درها


به جزئی از ساختمان گفته می شود که با باز و بسته شدن، فضاهای مختلف خارجی و داخلی را به یکدیگر مرتبط و یا مجزا می کند و امکان دسترسی و در بعضی موارد عبور نور و تبادل هوا را ممکن یا ناممکن می نماید.
در را می توان دیوار موقتی خواند که در درگاهی قرار می گیرد و آن را می توان برای ایجاد دسترسی، باز کرد و برای حفظ حریم خصوصی و ایمنی بسته نگاه داشت.
رایج ترین مصالح مورد استفاده در درها عبارت اند از: چوب، فولاد، آلومینیوم، شیشه و پلاستیک.

 

 

درب ها در معماریدرب ها در معماری