الهام از طبیعت در رشته معماری داخلی

الهام از طبیعت در رشته معماری داخلی

 

از سه طريق مي توان براي حل مشكلات و يا خلق طرح هاي بديع از طبيعت الهام گرفت؛ روش اول طبیعت به عنوان راهنماي عمل در نظر گرفته می شود. در شیوه دوم طبیعت به عنوان مدل در نظر گرفته می شود و دقیقاً مورد الگوبرداری قرار می گیرد. در آخرین روش راه حل طبیعت به عنوان راه حل معیار در نظر گرفته می شود و از آن برای محک زدن راه های دیگر استفاده می شود. در اینجا به برخی از نوآوری های متنوع، که همگی از طبیعت الهام گرفته شده اند، اشاره ای گذرا خواهیم داشت.

الگوبرداری از طبیعت مزایای بسیاری دارد. بشر با مطالعه فرآیند تکامل، مکانیسم های جدید فناوری را از روی موجودات زنده نسخه برداری ميکند. بیونیک یا علم بررسی نظام حیات جانداران، امروزه به عنوان یکی از سه علم برتر جهان معرفی گردیده است. در واقع پديده هاي زيادي در طبیعت وجود دارد و انسان مي تواند برای ساخت بناهای خود از آنها الگو برداري كند. با الهام از طبيعت مي توان در بخش هاي زير آثاري كارآمد، زيبا و مستحكم طراحي كرد.

 

 

 

 

 

مراحل آناليز فرم در معماري بيونیك

 

معماری بیونیک، از آغاز زندگی انسان با او همراه بوده است. قرن ها است که بشر با طبیعت به سر برده و از آن الهام مي گیرد. لئوناردو داوینچی از اولین کسانی بود که برای حل مسائل زمانش به جستجو و تحقیق در ساختار بدن جانداران پرداخت.

 

 

 

 

نمونه هايي از طرح هاي لئوناردو داوينچي با الهام از طبيعتنمونه هايي از طرح هاي لئوناردو داوينچي با الهام از طبيعت