رنگ در معماری داخلی 4

رنگ، عنصری مهم در معماری داخلی

 

 

انتخاب رنگ یکی از مهم ترین جنبه های طراحی داخلی است. طراحان داخلی امروزه تقریباً همۀ قوانین سابق در ارتباط با استفاده از رنگ های گوناگون و ترکیب آنها با یکدیگر را درهم شکسته اند و امروزه هر رنگی را می توان در طراحی داخلی منزل به کار برد. دیگر مرزها و محدویت های گذشته در کاربرد رنگ ها در طراحی داخلی رعایت نمی شوند و شاید به همین دلیل انتخاب مجموعه رنگی دلخواه برای طراحی داخلی یک خانه مشکل تر شده باشد. اما هنوز راه هایی برای تشخیص مجموعه رنگی مناسب برای هر خانواده وجود دارد. امروزه بیش از هر چیز به سلیقه و روحیات ساکنین خانه توجه می شود. هریک از افراد احتمالاً ایده هایی دربارۀ رنگ های مورد
علاقۀ خود دارد. علاقه و سلیقۀ آنها اغلب بهترین راهنما برای انتخاب مجموعه رنگی مناسب برای طراحی محل زندگی و مبلمان داخلی منزل آنان است. رنگ هایی که افراد خانواده می پسندند، ترکیب آنها با یکدیگر در یک مجموعۀ واحد، و تأثیر نور موجود در فضا بر آنها، عواملی هستند که نتیجۀ کار را تحت تأثیر قرار می دهند.
نور چه از نوع طبیعی و چه مصنوعی باشد تأثیرات مختلفی بر رنگ خواهد داشت و آگاهی از این امر هنگام طراحی رنگ یک فضا ضروری است. دقت کنید که در چه زمانی از روز و به چه میزان، نور طبیعی به هر یک از اتاق ها می تابد و رنگ مورد نظر برای هر یک از اتاق ها را در نور همان اتاق بیازمایید.
انتخاب رنگ مناسب برای پوشش دیوارها، سقف و کف، اولین قدم در طراحی رنگی برای دکوراسیون هر اتاق است اما شاید یافتن رنگ های متناسب با آن برای دیگر اجزای فضا و مبلمان کمی مشکل تر به نظر برسد.

همان طور که ذکر شد استفاده از چرخۀ رنگ، روشی مطمئن برای یافتن رنگ های متناسب با رنگ مورد نظر ماست. استفاده از رنگ های هم خانواده که در چرخۀ رنگ در کنار هم قرار گرفته و به اصطلاح همسایه هستند ترکیبی ملایم و هماهنگ را ایجاد می کند که نگاه بیننده را به راحتی از یکی به دیگری هدایت می کند. استفاده از یک رنگ با میزان کمی از رنگ مکمل آن، چنانچه به درستی و در اندازه های صحیح صورت گرفته باشد نتیجه ای درخشان و چشمگیر می آفریند و بر جذابیت مجموعه رنگی حاضر می افزاید و مانع غالب شدن کامل یک رنگ بر فضای اتاق می شود.

 

در ادامه به برخی از اصطلاحات متداول طراحان دکوراسیون در ارتباط با رنگ، اشاره می کنیم.


رنگ های آکسان


رنگ های تند و درخشانی که برای زنده کردن و انرژی بخشیدن به یک مجموعه رنگی به آن اضافه می شوند، مانند رنگ صورتی تند چند کوسن و یک جفت شمع در یک اتاق نشیمن که با خانوادۀ رنگ کرم، رنگ آمیزی شده است.

 

رنگ های آکسانرنگ های آکسان


رنگ زمینه


رنگ زمینه رنگی است که در بزرگ ترین سطوح و به بیشترین میزان در یک فضا مورد استفاده قرار گرفته است، مانند رنگ دیوارهای یک اتاق. رنگ زمینه اغلب به عنوان پس زمینه ای برای سایر رنگ های به کار رفته در اتاق مورد استفاده قرار می گیرد و سایر رنگ ها مانند رنگ های آکسان یا متضاد را درخود جای می دهد.

 

 

رنگ زمینهرنگ زمینه

 

 

رنگ های متضاد


رنگ ها در کنار هم تأثیری چشمگیر بر بیننده باقی می گذارند چنان که حتی پس از بستن چشم ها این تأثیر تا مدت کوتاهی در ذهن بیننده باقی می ماند.

 

 

رنگ های متضادرنگ های متضاد

 

 

رنگ های سرد


این رنگ ها حاوی مقدار زیادی رنگ آبی هستند، به عنوان مثال خاکستری هایی که شامل مقداری رنگ آبی باشند احساس سردی و سرما را در شما ایجاد می کنند درحالی که خاکستری حاوی قرمز یا بنفش قرمز، حس گرما را در بیننده القا می کنند و ویژگی دیگری خواهند داشت.

 

 

رنگ های سردرنگ های سرد

 

 

رنگ های مکمل


این رنگ ها که در چرخۀ رنگ در برابر یکدیگر قرار دارند در کنار هم، نمایی چشمگیر و متعادل می آفرینند. این رنگ ها هرگز از یک خانواده نیستند و حداکثر تفاوت را با یکدیگر دارند. به عنوان مثال می توان چند کوسن نارنجی تند را در زمینه ای از رنگ آبی، نمونۀ بارزی از این ترکیب درنظرگرفت.

 

 

رنگ های مکملرنگ های مکمل

 

 

رنگ های غالب


رنگ غالب همیشه رنگی که در بزرگ ترین سطوح و به بیشترین میزان در مجموعه ای به کار رفته نیست، بلکه رنگی است که بیش از بقیۀ رنگ ها نظر را به خود جلب می کند.

 

 

رنگ های غالبرنگ های غالب

 


یک خانوادۀ رنگی


شامل مجموعه ای از رنگ ها می شود که به نوعی با یکدیگر مرتبط هستند. برای مثال خانوادۀ آبی شامل مجموعه ای از رنگ های آبی است که از یک سو با آبی سبزها شروع می شود و از سوی دیگر به رنگ های آبی بنفش ختم می شود. خانوادۀ قهوه ای از رنگ قهوه ای و قهوه ای خاکستری تا پرده های نارنجی و قرمز را شامل می شود.

 

 

یک خانوادۀ رنگی در طراحی داخلییک خانوادۀ رنگی در طراحی داخلی

 

رنگ های گرم


این رنگ ها محتوی مقدار قابل ملاحظه ای قرمز هستند. حتی برخی از آبی ها نیز ممکن است به واسطۀ وجود مقداری قرمز در آنها در این مجموعه جای بگیرند.

 

 

رنگ های گرمرنگ های گرم

 

 

رنگ های هم پرده


اینها رنگ هایی هستند مانند رنگ زرد پررنگ و آبی پررنگ، این رنگ ها لزوماً از یک خانواده نیستند بلکه هر دو دارای میزان مساوی از رنگ قرمز یا آبی هستند و هیچ یک بر دیگری غلبه نمی یابند.

 

رنگ های هم پردهرنگ های هم پرده