توانایی طراحی پلان تجاری 5

فروشگاه های بزرگ

 


این نوع فروشگاه ها جانشین الگوهای خرید سنتی در شهرها و روستاها شده اند. این فروشگاه ها در مرکز شهر، ناحیه، محله و یا خارج از شهر ایجاد می شوند.

در فروشگاه های بزرگ ویترین نمایش با وسایل متحرک یا قابل برداشت استفاده می شود. در طرح ویترین دسترسی آسان، با حداقل از دست رفتن فضای پشت بسیار مهم است.

 

ویترین

 

 

ویترین کنار خیابان که نمی تواند از ساختمان برجسته باشد، نباید خیلی عمیق باشد تا روشنایی روز به دیوار پشتی نمایش بالای تراز بیننده برسد. سایه بان ویترین از عوامل تأثیرگذار است. پیش آمدگی معلق با روشنایی از بالا، تلألو عالی را ایجاد می کند لذا دیوار پشتی پنجره به خوبی روشن شده و بدون انعکاس از خود ویترین می باشد. روشنایی اتاق های زیرزمین زیر ویترین مغازه به وسیله پنجره کنار پیاده رو و هم چنین زیر ویترین برآورده شود.

 

 

 

در فصول سرد برای جلوگیری از تعرق و یخبندان میتوان از تدابیر زیر استفاده کرد:
1- برای ویترین های متصل به مغازه از جریان هوای گرم روی تمام مساحت شیشه استفاده می شود. برای ویترین های محدود از دستگاه های تهویه بهره می گیرند.
2- گرم نمودن شیشه به وسیله گردش هوای گرم، رادیاتور و ... .
3- استفاده از شیشه های عایق شده

 

 

خدمات رفاهی کارکنان در فروشگاه های بزرگ


این اتاق ها غالباً در بالاترین طبقه قرار گرفته و این فضاها شامل اتاق استراحت، کمد، محل تعویض و نگهداری لباس ها، توالت و ماشین لباس شویی می باشد. 
سرویس های بهداشتی در این گونه فروشگاه ها برای مشتری و کارکنان مجزا می باشد که بستگی به تعداد پرسنل و میزان بزرگی فروشگاه دارد.
با توجه به نوع فروشگاه پیش بینی پارکینگ متفاوت بوده و معمولاً در فروشگاه های بزرگ طراحی این بخش به عنوان بخشی از مجموعه مورد توجه قرار می گیرد.

 

خدمات رفاهی کارکنان در فروشگاه های بزرگخدمات رفاهی کارکنان در فروشگاه های بزرگ

 

 

تدابیری جهت جلوگیری از حریق در فروشگاه ها


فروشگاه ها و مراکز خرید به دلیل ازدحام جمعیت، سرمایه های فراوان اقتصادی در آن ها باید مقررات جلوگیری از حریق را در طراحی کاملاً رعایت کنند.
تدابیر مختلف برای جلوگیری از حریق که در مغازه ها استفاده می شود عبارتند از:

سیستم اطلاع رسانی خودکار، آب فشان با لوله های مجزای آب، استفاده از کپسول آتشنشانی و استفاده از دیوار، کف و سقف مانع حریق.
آسانسور و پله برقی و پلکان در فروشگاه ها
آسانسور و پله های برقی در مراکز تجاری بایستی از قسمت ورودی قابل مشاهده باشند. آسانسور فروشگاه های بزرگ در مرکز ساختمان قرار می گیرند و حداکثر در 50 متری طبقه فروش هستند. اگر نیاز به جابه جایی تعداد افراد زیادی در این مکان باشد از پله برقی استفاده می شود.
تعداد و پهنای پلکان با توجه به مقررات بر حسب تعداد ورودی ها و خروجی ها مشخص می شود. در فروشگاه ها معمولاً از پلکان های خیلی بزرگ استفاده نمی گردد. 
پهنای پله با توجه به تعداد افراد استفاده کننده مشخص می شود.

 

 

 

در مراکز خرید بیشتر مشتریان ترجیح می دهند از پله برقی استفاده کنند، آسانسورها نیز در این مراکز برای خدمات رسانی سریع به کار می رود.
تعدادمشتریانی که از طبقه همکف حمل می شوند (80 درصد با پله برقی و 20 درصد با آسانسور) تخمین زده می شود. آسانسورها باید کنار یکدیگر بوده و از ورودی قابل مشاهده باشند. توصیه می شود در فروشگاه های بزرگ آسانسورها در مرکز ساختمان و با کم تر از 5 متر فاصله از همه سمت طبقه فروشگاه قرار گیرد.

 

ترکیب پله برقی و آسانسور

 

 

تحویل کالا و انبار در فروشگاه ها

تحویل کالا از محل رفت و آمد مشتریان جداست وا ز در حیاط دریافت کالا و یاا ز طریق شیب راهه زیرزمین انجام می شود. (اگر فضا محدود باشد می توان یک ماشین بالابر به کار برد). انبار در فروشگاه های کوچک به صورت زیرزمین یا یک نی مطبقه در همان فروشگاه می باشد. اما در فروشگاه های بزرگ محل مجزایی برای انبار وسایل در نظر گرفته می شود. در فروشگاه های بزرگ برای تخلیه و باراندازی کالاها از حیاط مجزایی استفاده می شود.

 

تحویل کالا و انبار در فروشگاه هاتحویل کالا و انبار در فروشگاه هاتحویل کالا و انبار در فروشگاه ها