برخی از ویژگی های اصلی سبک معماری داخلی ژاپن

برخی از ویژگی هاي اصلی سبک معماری داخلی ژاپن

 

حداقل رنگ و حذف تزیینات اضافی

كمترين تنوع رنگي،کم کردن جزئیات و توجه به سادگی، ازخصوصیات بارز سبک ژاپنی است. مصالح طبیعی، فرم و ساختار بیرونی، مبلمان، بافت و رنگ و در حالت کلی ماهیت فضاي ژاپنی را تعریف میکنند. استفاده از چوب هایی با طیف های رنگ قهوه ای، به کا رگیری رنگ سبز و زرد کمرنگ در دیوارها و رنگ سفید در درهای کشویی، چراغ ها و … سبب استفاده از حداقل رنگ های طبیعی در فضاهای داخلی ژاپنی شده است.

 

 

 

موتیف و نمادهاي مهم در معماري داخلي ژاپن

 

در تفکر شرقی نقش نمادها بسیار پر رنگ و حائز اهمیت است و این امر یکی از دلایل تفاوت هاي بسیاري از تمدن هاي مشرق و مغرب زمین است. نگاه ژاپنی ها به طبیعت سرشار از نمادگرایی است و براي طبيعت اهميت قدسي قائل هستند. این امر در گل آرایی فضاي داخلی و در پیوند فضاي داخل و خارج و نحوۀ باغ سازي آنها اثر گذاشته است. با اینکه معماري ژاپن از حداقل عناصر و اجزا بهره  میگیرد، اما هر جزء به ظاهر کوچک می تواند مفاهیمی عمیق و نمادین داشته باشد؛ به گونه اي که سنگ هاي طبیعی تزیینی می توانند نمادي از کل هستی تلقی شوند. این عقیده وجود دارد که تمام جهان را می توان در یک سنگ کوچک مشاهده کرد و مهم توجه به جوهره است. از نمادهاي مهم ژاپنی می توان، لوتوس یا گل نیلوفر آبی، شکوفه هاي گیلاس، طاووس، درناي ژاپنی، عقاب، اژدها، ببر و دیگر موجودات قدسی و اساطیري در آيین هاي ژاپني را نام برد. این نمادها و موتیف ها در نقاشی ها یا خوشنویسی هاي طوماري بر دیوار یا درهاي کشویی و یا در قالب اشیاي تزیینی و... ظاهر می شوند. 

 

 

 

هندسۀ شبکه هاي افقی و عمودي

 

سبک ژاپنی با حذف تز یینات اضافی، روي آوردن به فرم ها و اشکال خالص هندسی و بهره گیري از خطوط افقی ـ عمودي، به نوعی سادگي و خلوص دست  یافته است. هندسه شبکه هاي افقی  عمودي، از فرم خالص مکعبی فضاي داخلی تا خطوط شبکه اي درها، کف سازي، سقف ها و... را در برمی گیرد.

 

 

 

 

نبود دیوار با استفاده از درهاي کشویی

 

يكي از انواع درهاي کشویی بین فضاي داخلی و خارجی قرار می گیرند و به سبب کاغذي بودن سطح آنها، نور را از خود عبور میدهند. این درها در اغلب ساعات روز
باز هستند و به نورگیري بیشتر و تهویه هوا کمک میکنند‌. درهاي کشویی در بین فضاهاي داخلی قرار میگیرند و با نقاشی هایی که بر روي آنها به سبک ژاپنی کشیده می شود، به زیباتر شدن فضاي داخلی منجر می شوند. این درهاي کشویی به انعطاف پذیري و گسترش فضاي داخلی، چند عملکردي شدن فضاها و وحدت با طبیعت پیرامونی کمک میکنند‌. در عین حال، با کاهش بار مرده ساختمان، خطرات احتمالی چون آسیب هاي ناشی از زلزله را کاهش میدهند.

 

 

 

 

ارتفاع کم فضا و تنوع شکل سقف

 

در خانۀ سنتی ژاپنی، ارتفاع فضاها کم است و اغلب با سقف هاي شیروانی و مصالح چوبی و کاه گلی هستند. در سبک سنتی ژاپنی انواع سقف وجود دارد. اشکال سقف هاي ژاپنی بسته به عملکرد و مرتبه اتاق ها متفاوت است. معمولاًً در اتاق هاي خاصی مانند سالن تشریفات، خانه هاي مجلّل یا سالن عبادت ممکن است به شكل برجسته و با خطوط شبکه اي از مصالحی مانند چوب، نوارهاي بامبوي تراشیده شده و داراي نقاشی باشند و معمولاًً دیگر اتاق ها سقف صاف و ساده دارند.

 

 

 

 

پنجره هاي رايج در معماري داخلي ژاپن

 

پنجره، عاملی است که از طریق آن با طبیعت و مردم ارتباط برقرار می شود. يكي از انواع پنجره در معماري ژاپن به شکل طاق قوسی یا ناقوسی (زنگوله) است. خاستگاه این نوع پنجره، کشور چین بوده است. نوع ديگري از پنجره ها به شکل دایره هستند که هم جنبۀ عملکردي و هم تز یینی دارند. این پنجره ها اغلب در معابد، خانه هاي سنتی و چایخانه هاي ژاپنی ساخته می شوند. اين پنجره در فرهنگ ژاپنی به عنوان یک دروازه براي بیداري معنوي و روشن بینی محسوب می شود.

 

 

 

 

انواع گل و گیاه در فضاي داخلی

 

حضور طبیعت در فضاي داخلی ژاپنی، به عنوان عناصري تز یینی نیز رایج است، از آن جمله می توان به هنر گل آرایی ژاپنی اشاره کرد که با همه ظرافت هایش، به تناسب فصل نیز تغییر می کند. کادو به شیوه گل آرايي در سبك ژاپني گفته می شود. در سبک گل آرایی ژاپني، گلو گیاهان، عناصر اصلی را تشکیل میدهند و ممکن است با مصالح دیگري نیز ترکیب شوند. پرورش گیاه به شیوۀ بونساي ( پرورش گیاهان در مقیاس کوچک و مینیاتوري) نیز به گونه اي بازگوکنندۀ همان اید ه هایی است که در پس باغهاي ژاپنی وجود دارد. از نمونه هاي شیوۀ بونساي می توان به پرورش افراي قرمز و سبز اشاره کرد. بامبوهاي گلدانی در فضاسازي داخلی ژاپنی کاربرد بسیار دارند. گیاه بامبو نماد رفاقت و دوستی است و صلح و آرامش را به همراه می آورد و اعتقاد بر این است که تعداد آن باید فرد باشد.

 

 

 

 

کف سازي

 

اتاق ها کف پوش هاي حصیرمانندي به نام تاتامی دارند. تاتامی در تابستان سرد و در زمستان گرم هستند و واحد متراژ خانه است.

 

برخی از عناصر و مبلمان ژاپن

 

1- تورفتگی هایی در داخل دیوار براي قرارگیري اشیاي هنري ژاپنی

2- کف پوش هاي حصیرمانند

3- اشیاي کوچک تزیینی ژاپن

4- کمدها یا کابینت هاي چوبی متحرك و قابل حمل

5- قفسه هایی براي قرارگیري و نمایش اشیاي کوچک تزیینی و هنري

6- کابینت هاي کوچک با درهاي کشویی

7- میز مطالعه چوبی در تورفتگی دیوار با ارتفاع کوتاه و معمولاًً در مجاورت پنجرۀ کشویی

8- نوعی آویز پارچه اي یا کاغذي طومار مانند با طراحی یا خوشنویسی

9- کوسن هایی براي نشستن بر روي تاتامی

10- صندلی هاي ژاپنی که پایۀ صندلی نداشته و فقط پشتی دارد. این صندلی ها را اغلب به دور میزهاي کوتاه ژاپنی به نام زاتاکو که پایه هاي کوتاهی دارند، می چینند

11- صفحات تاشو که توسط نقاشی و خوشنویسی تزیین می شوند

12- رانما ، به قاب هاي چوبی سردر گفته می شود که معمولا در بالاي فوسوما درا تاق هاي سبک سنتی ژاپنی ساخته میشوند؛ رانماها جنبه تز یینی و عملکردي دارند؛ امکان نورگیري و تهویه هوا را میسر می سازند؛ شامل صحنه هایی از مناظر طبیعی، حیوانات، گیاهان، عمارت هاي ژاپنی و یا طرح های کوم کیو هستند

13- عنصري تزیینی شبكه اي که از طریق سوارکردن و اتصالات شبکه اي از چوب به صورت الگوهایی پیچیده در کنار هم شکل میگیرد

14- درِكشويي ميان فضاهاي داخلي و خارجي

15- درِ كشويي ميان فضاهاي داخلي