طراحی داخلی فضای اداری 4

فضاهای خدمات

 

فضاهای خدماتی شامل:
اتاق های پرسنلی شامل توالت، دوش، رختکن، فضای نشستن، ملاقات و نگهداری وسایل کارکنان
انبار برای مبلمان و تجهیزات اداری
خدمات نظافتی شامل نگهداری وسایل نظافت و دفع زباله
اتاق های تأسیسات
اتاق های نگهبانی شامل ایستگاه های کار برای نگهبانان

 

فضای مسیر گردش

 

ارتباط بین فضاها و بخش های مختلف یک ساختمان اداری توسط مسیرهای گردش فراهم می شود و عبارتند از:

گردش افقی در طبقات: مانند ورودی ها، راهروها، فضاهای مکث و تقسیم، به علاوه سطوح زیرساخت (دیوارها و ستون ها) در طبقات و مسیرهای تأسیساتی.
گردش عمودی بین طبقات: مانند پله های ارتباطی طبقات، آسانسورها، بالابرها، پله های فرار، پاگردها، شیب راه ها و موارد مشابه.
در خصوص موقعیت آسانسورها و سرسراها (لابی) چون سرعت و تعداد آسانسورها برای افراد استفاده کننده بسیار مهم است. توصیه می شود آسانسورها 15 درصد جمعیت ساختمان را در مدت 5 دقیقه جابه جا کنند.
برای یک ساختمان با مساحت بیش از 10000 متر مربع، آسانسورهای مجزای کالا و مواد ضروری است.
پله های برقی می توانند افراد زیادی را به سرعت جابه جا کنند ولی پرهزینه می باشند و معمولاً در مکان هایی از قبیل ورود به دفاتر طبقه اول مورد استفاده قرار می گیرند.

 

علائم و تابلوها


وقتی افراد وارد یک ساختمان یا یک دفتر اداری می شوند باید احساس راحتی کنند. علائم و تابلوهای مشخص برای همه مخصوصاً افراد معلول ضروری است.

 

جهت و اندازه ابعاد ساختمان

 

یکی از عوامل مؤثر بر شکل و جهت ساختمان اداری اقلیم هر منطقه است. به طور کلی توصیه می شود عرض مطلوب یک ساختمان توسط فاصله ای که از طریق آن نور طبیعی به داخل ساختمان نفوذ می کند، مشخص شود. این فاصله معمولاً بین 5 تا 5/ 7 متر (یا ارتفاع کف تا سقف 2 تا 5/ 2متر) است . یک ساختمان با دو فضای کار در هر طرف و مسیر گردش مرکزی دارای عمق 15 تا 18 متر است. عمق های کم تر از 15 متر برای تهویه طبیعی مطلوب تر می باشد. حیاط های اندرونی اغلب در ساختمان با پلان عمیق، جهت نفوذ نور طبیعی به مرکز ساختمان به کار گرفته می شوند.

 

چند نمونه پلان اداری با ابعاد مختلف

 

نمای ساختمان اداری


نمای ساختمان اداری بهتر است با توجه به اقلیم، مصالح در دسترس، امکانات ساخت و فرهنگ هر منطقه طراحی شود. پوسته خارجی بنا باید فضاهای داخلی را از عوامل جوی و تغییرات دمایی و صداهای مزاحم محافظت کند. استفاده از سایه بان، پنجره های کرکره ای امکان کنترل شرایط نامناسب را به صورت غیر خودکار (مکانیکی) یا خودکار (اتوماتیک) فراهم می کنند. صفحات خورشیدی تعبیه شده بر روی سقف و نمای این ساختمان ها می تواند در فراهم کردن کل یا بخشی از انرژی مورد استفاده ساختمان مؤثر باشند.

 

ساختمان اداری