طراحی داخلی فضای اداری 3

دیوارهای سبک جداکننده (حائل ها)

 

ازحائل ها برای محدود کردن فضا استفاده می شود.این حائل ها می توانند امکان ایجاد قفسه بندی، کابل کشی را برای سیستم روشنایی و برق را فراهم نمایند. معمولاً ارتفاع این حائل ها 80 تا 180 سانتی متر است که بستگی به میزان خصوصی بودن محیط دارد.

نواحی ملاقات

 این نواحی می تواند به صورت یک فضا در انتهای میز با یک اتاق مجهز به تجهیزات کنفرانس ویدیوئی باشد. که مبلمان آن بستگی به طرح و اندازه فضا دارد. میز و
صندلی ها از اقلام ضروری اتا قهای ملاقات می باشندکه در جلسات غیررسمی از مبل راحتی، صندلی های استراحت با میزهای کوتاه برای کارهای دفتری استفاده می شود.

 

 

 

فضای ملاقاتفضای ملاقاتفضای ملاقات

 

 

فضاهای پشتیبانی


این فضاها عبارتند از:

- نواحی پذیرش و کنترل، مکان نشستن ملاقا تکنندگان با امنیت کامل
- رستوران ها شامل چای خوری و محل صرف غذا با صندلی های رسمی و غیررسمی به طور فردی یا گروهی
- مراکز منابع شامل اتا قهای بایگانی مجهز به ویدئو، منابع کاغذی و الکترونیکی
- بخش های آموزشی با امکانات پشتیبانی، تجهیزات سمعی بصری و سالن های همایش
- سوئیت های نمایشی یا آماده سازی شامل یک اتاق و یک سالن با امکانات پشتیبانی و تجهیزات سمعی بصری
- نمازخانه که در آن، نماز جماعت و فرادا و ه مچنین مراسم مذهبی برگزار می شود. توصیه می شود برای آقایان و خانم ها دو فضای مجزا در جوار یکدیگر پیشبینی شده و بهتر است این فضا نزدیک وضوخانه باشد.
- مراکز سلامتی، شامل سالن ورزشی، استخر شنا و ... .
- مراکز پزشکی، شامل فضاهایی برای مشاوره های پزشکی، دندان پزشکی و ... .
- مراکز نگهداری کودکان
- مراکز پرداخت کاغذ که شامل دستگاه های فتوکپی، چاپ گرها و نمابرها می باشد. توصیه می شود جهت کاهش مزاحمت، این بخش در یک محیط محصور شده قرار بگیرد.

 


 

 

 

در زیر به چند نمونه از فضاهای مهم در قسمت پشتیبانی می پردازیم:
ایستگاه پذیرش: ناحیه پذیرش و اطلاعات در قسمت ورودی هر ساختمان اداری قرار دارد. مبلمان ناحیه پذیرش و ایستگاه کار آن دارای استاندارد مخصوصی می باشد. هدف از میزهای پذیرش ایجاد ارتباط و نظارت است. از مبلمان راحتی، میز و صندلی برای ملاقات کنندگان و از غرفه یا سکو برای نمایش کتاب، مجله، پوستر و آثار هنری استفاده می شود.

رستورا ن و چای خانه در ساختمان اداری: فضایی مناسب برای خوردن، ملاقات و گفت وگو، استراحت و کارهای فردی می باشد. تهویه مناسب این فضاها برای جلوگیری از باقی مانده بوی غذا در داخل ساختمان و محیط اطراف بسیار ضروری است. توصیه می شود این فضا تا حد امکان نور طبیعی داشته باشد و هم چنین محیط آرام و راحتی جهت آشامیدن و صرف غذا، راحتی ارتباطات، ملاقات ها و ... باشد. توجه به مسئله نظافت، ایمنی و وجود تجهیزات مناسب در این فضا حائز اهمیت است.

مرکز منابع: در فضای ساختمان های اداری کتابخانه و مرکز اسناد برای امور تحقیقاتی به منزله سیستم مغزی آن است که می تواند به صورت مرکز اطلاعات و ذخیره سازی الکترونیکی نیز باشد. علاوه بر کتاب ها، مجلات، مقالات و لوح های فشرده و ... در کتابخانه وجود دارند و گاهی این بخش نیز به اینترنت دسترسی دارد. ترکیب بندی قفسه ها، کشوها، کمدها برای ذخیره سازی در طراحی بسیار مهم است. در این فضاها میزها و فضاهایی نیز برای استفاده کنندگان از کتاب ها و منابع و همچنین کارکنان کتابخانه بایستی در نظر گرفته شود.