طراحی داخلی فضای اداری 2

طراحی داخلی فضای اداری

 

ابعاد و اندازه در ایستگاه های کار و دفاتر


هزینه دفاتر از نظر فضا، مساحت و سرویس دهی، بیش از هزینه ایستگاه های کار با پلان آزاد است، ولی محیط خصوصی و خلوت بیشتر را فراهم می سازد. در ایستگاه های کار با پلان آزاد محیط خصوصی بصری از طریق حائل ها به دست می آید. ولی دفتر کار خصوصی نیاز به دیوارهایی با عایق بندی صوتی دارد.
حداقل اندازه خالص ایستگاه کار 8/ 2 مترمربع به ازای هر نفر است که برای موقعیت های مدیریتی و عمومی به ترتیب به 5/ 6 متر و 5/ 3 متر مربع می رسد. ایستگاه های کار باید حداکثر راحتی را به وجود آورند. کوچک ترین دفتر فردی در حدود 12 متر مربع است.
اندازه اتاق های تیمی یا گروهی بستگی به تعداد افراد استفاده کننده، ترکیب بندی مبلمان و تجهیزات و نوع فضاهای ملاقات و گردهمایی دارد.
در ایستگاه های کار در صورت استفاده از میزهای مشترک، تنظیم ارتفاع سطوح برای افراد دشوار است زیرا دو نفر با ارتفاع قد متفاوت قاعدتاً نباید از سطوح کار با ارتفاع یکسان استفاده کنند.
ایستگاه های کار متداول شامل: یک یا دو سطح کار، میز متحرک برای ملاقات، فضا برای کارکنان و محل نگهداری مدارک و اسناد و جداکننده های فضا هستند. بیشتر ایستگاه های کار سیار دارای مبلمان هایی هستند که می توانند ترکیبی از نیازهای گوناگون را تأمین کنند.

 

ابعاد و اندازه در ایستگاه های کار و دفاترابعاد و اندازه در ایستگاه های کار و دفاترابعاد و اندازه در ایستگاه های کار و دفاتر

 

 

صندلی در ایستگاه کار: از یک صندلی خوب برای راحتی افراد مشغول به کاراستفاده شود. در ایستگاه هایی که کارمندان از سیستم رایانه استفاده می کنند، صندلی هایی کاملاً قابل تنظیم برای آن ها لازم است که پشت، نشیمن و ارتفاع صندلی قابل تنظیم باشد. در انتخاب صندلی ملاقات کنندگان باید دقت کرد که راحتی را به مدت چند ساعت برای افراد فراهم سازد و از نظر ابعاد و کیفیت مناسب باشد.

 

 

تناسب وسایل کار با ابعاد بدن انسانتناسب وسایل کار با ابعاد بدن انسان

 

 

قفسه بندی: هر گونه ذخیره سازی می تواند به صورت فردی، گروهی یا عمومی باشد که تعداد و نوع آن به واحد و بخش کاری مشخصی مربوط می شود. به طور کلی باید دسترسی به قفسه بندی، تجهیزات کوچک و فایل ها راحت و آسان باشد. توصیه می شود فضای فایل در قسمت مرکزی بوده و لوازم و تجهیزات گوناگون را در قفسه ها، کمدها یا کابینت ها با درهای کشویی یا گردان قرارداد.

 

 

ابعاد قفسه بندیابعاد قفسه بندی