عرصه زندگی خصوصی

عرصه زندگی خصوصی

این بخش آرام ترین و خصوصی ترین بخش خانه  است .  به صورت مستقل و جدا از عرصه پذیرایی طراحی می شود . درعین نزدیکی و ارتباط با نشیمن نباید فعالیت‌های عرصه عمومی آرامش این عرصه را مختل نماید . در این عرصه اتاق خواب والدین ، فرزندان و اتاق مطالعه قرار می گیرد . در فضای اتاق خواب ها فعالیت های چون استراحت کردن ، تعویض لباس ، مطالعه و احیاناً کار انجام می‌شود . این عرصه باید در قسمت ساکت خانه قرار بگیرد ، به حمام ها و سرویس ها دسترسی و نزدیکی داشته باشد . ابعاد و اندازه اتاق خواب ها با توجه به تعداد افراد استفاده کننده و وسایل و مبلمان داخل اتاق ها تعیین می شود . وسایلی چون تختخواب ، آینه  ، کمد لباس ، میز و صندلی مطالعه ، قفسه کتاب ، مبل‌راحتی ، مبل راحتی ، قفسه نگهداری اشیا در اتاق خواب ممکن است وجود داشته باشد .

در طراحی اتاق خواب ها توجه به آفتاب گیر بودن آنها ، ارتباط با بالکن و فضای باز و دید و منظر مناسب به کیفیت این غذا می افزاید . قفسه نگهداری اشیا در اتاق خواب ممکن است وجود داشته باشد . اگر در خانه ای احتیاج به اتاق خواب مهمان بود و فضا از عرصه خصوصی جدا بوده و در عرصه پذیرایی قرار می‌گیرد و در زمان‌هایی که مورد استفاده قرار نمی‌گیرد فعالیت‌های این مطالعه و خیاطی در آن انجام می پذیرد . 

 

 اتاق خواب والدین 

 با وجود اینکه اتاق خوابها ( به جز اتاق مهمان ) در یک عرصه هستند اما اتاق خواب والدین باید استقلال نسبی از سایر اتاقها برخوردار باشد . این اتاق خواب به نام اتاق خواب اصلی نیز در طراحی خانه مسکونی خوانده می شود . در شرایطی که وسعت فضا زیاد باشد دارای ۵ حوزه شامل حوزه خواب ، محل نشیمن ، کمدهای لباس ، رختکن ، سرویس کامل بهداشتی ( شامل وان ، دوش و توالت ) است . 

 در خانه های کوچکتر برای مجموعه  اتاق های خواب از یک سرویس بهداشتی به طور مشترک استفاده می شود . 

 

 

 

اتاق خواب فرزندان 

 این اتاق می تواند به صورت مجموعه ای شامل اتاق های خواب و سرویس بهداشتی ( حمام و توالت ) مشترک بین آنها باشد .  در طراحی اتاق‌های مجاور حمام باید دقت کرد با استقرار کمدها در بدنه مشترک مانع از انتقال صدای مزاحم به داخل فضا شد . 

 پیش بینی پنجره  به منظور تامین نور و دید مناسب اهمیت ویژه ای دارد . مخصوصاً آفتابگیر بودن این اتاق ها در رابطه با کودکان در سن رشد قابل توجه است . محل پنجره باید طوری باشد که اشکالی در استقرار مبلمان به وجود نیاورد . بهتر است تخت خواب در مقابل در ورودی اتاق و در معرض دید یا چسبیده به پنجره نباشد . در داخل اتاق ، بسته به تعداد افراد استفاده کننده بعد از آن و شرایط سنی آنها مبلمان متفاوتی قرار می‌گیرد و مساحت آن تعیین می شود . در اتاق خواب وجود فضای لازم برای بازی بچه‌ها و ایجاد قفسه و کمد برای جمع آوری وسایل بسیار مهم است . برخی از افراد دوست دارند با طلوع خورشید از خواب بیدار شوند و استقرار اتاق خواب ها در جبهه شرقی این خواسته را تامین میکند . 

 

 

 سرویس بهداشتی 

 

 توالت 

 

 در طراحی سرویس ها لازم است که به عناصر اصلی در آنها یعنی توالت ( فرهنگی -  ایرانی )  و دستشویی توجه داشته باشیم . نحوه قرارگیری آنها در فضا باید به نحوی باشد که حریم و فاصله مورد نیاز در اطراف هر یک لحاظ شده و به جهت گیری صحیح آنها نیز دقت شود ( توالت نباید رو یا پشت به قبله باشد ) . نیاز به تهویه به صورت طبیعی یا مصنوعی از الزامات این فضا است . در صورت پیش بینی پنجره برای این فضا باید با طرح شکستگی‌هایی در پلان و یا پیش بینی ارتفاع مناسب و یا تعبیه شیشه‌های مات ، فضای داخلی را از دید های مزاحم در امان نگه داشت . در اکثر خانه ها از یک فضا به طور مشترک و با رعایت تفکیک فضاها برای توالت و حمام استفاده می‌شود و توالت اصلی در نزدیکی در ورودی قرار میگیرد .

 

 

 

 

 حمام 

 این فضا محل شستشو و نظافت ساکنین خانه میباشد .  ابعاد آن متناسب با وسایل داخل آن است . فضاهای مکملی  چون رختکن و رخت شوی خانه را می‌تواند در کنار خود داشته باشد . در فضای رختکن ، سکو ، سبد لباسهای چرک و آویز حوله و یا لباس ، قفسه برای حوله ها و مواد شوینده قرار می گیرد .

 

 

 

 

اتاق مطالعه 

 

 در خانه های با مساحت کوچک و یا معمولی از اتاق نشیمن و یا اتاق های خواب به منظور مطالعه استفاده می شود .  اما در خانه های بزرگتر می توان فضایی مستقل به اتاق مطالعه اختصاص داد . این محل ممکن است با اتاق کار پدر یا مادر ادغام شود که در این صورت به تبعیت از این فضا نزدیک فضای ورودی قرار می گیرد . این فضا اگر به صورت مستقل پیش‌بینی شود بهتر است ارتباط مناسبی با نشیمن داشته باشد در این فضا امکان انجام فعالیت های فوق برنامه را در اختیار افراد خانواده قرار می دهد .