پل گلورد

موقعیت : ایران.مازندران.ساری.روستای گلورد
کارفرما : شرکت راهبرد
طراحی پل : استودیو دیدا
سال طراحی : 1399

GOLOORD BRIDGE

LOCATION : IRAN.MAZANDARAN.SARI
CLIENT : RAHBORD
BRIDGE DESIGN : DEEDA STUDIO
YEAR OF DESIGN : 2020

BRIDGE DESIGN

طراحی پل

عکس برداشت پروژه :

برداشت یک واحد تجاری ( استودیو معماری دیدآ )
برداشت واحد تجاری ( استودیو معماری دیدآ )

استفاده از المان های قوسی - جناغی در فواصل 10 متری در طول مسیر روی پل
​​​​​​​
نورپردازی این المان به نحوی است که هم سطح مسیر از نور کافی برخوردار خواهد بود و هم با کارگذاری چراغ هایی در بیرون این المان ها ، مسیر پل از فاصله ی دور نیز دارای دورنمایی زیبا و متفاوت خواهد بود.
همچنین می توان با کارگذاری سنسورهای حرکتی ، نورپردازی بیرونی را به نحوی انجام داد که در حین عبور یک خودرو ، همزمان با گذر کردن خودرو از زیر هر المان ، چراغ های بیرونی نیز روشن گردد که نتیجتا دارای یک نورپردازی تعاملی و پویا خواهیم بود.

همچنین می توان طرح را با چراغ های ال ای دی مخصوص و یک اتاق کنترل ، به نورپردازی هوشمند رنگی توسعه داد.

همچنین نرده های محافظ هم با توجه به فرم المان های قوسی و در هارمونی با آنها طراحی شده است.

با استفاده از یک شبکه بندی فلزی افقی و کارگذاری تعدای گلدان پلیمری بزرگ (که از فاضلاب سطحی مسیر روی پل نیز میتواند تغذیه شود) می توان یک معماری ارگانیک و مطابق با اقلیم را ایجاد نموده و  با استفاده از گیاهانی همیشه سبز و رونده (مانند گل ساعتی) سرتاسر سازه ی پل را به نحو زیبائی پوشش داد.

خاص ترین آیتم پیشنهادی جهت ارتقاء جاذبه ی گردشگری این پل و به تبع آن روستای گلورد کارگذاری پانل های موزیکالی است که با بارش باران نوای موسیقائی ای را به گوش بازدید کنندگان می رساند . ایده ی ساخت این پانل ها  ساده بوده و میتواند بر روی المان های قوسی روی پل تعبیه گرد. این پانل ها دارای یک پایه ی نازک فنری هستند و طول آنها به نحوی است که فرکانس تولید شده بر اثر برخورد قطرات باران با این سطحوح با فرکانس پایه ی نت های موسیقایی مطابقت داشته و چیدمان آنها به نحوی صورت خواهد گرفت که نت های تنال یک گام موسیقایی را به صدا درآورند که نتیجه ی آن به گوش رسیدن یک نوای موزیکال با فواصلی مطبوع خواهد بود . قطعا ایجاد چنین طرحی گردشگران داخلی و خارجی بسیاری را راهی این روستا خواهد نمود.

پانل های موزیکال بارانی