طراحی داخلی یک واحد حدود 60 متر مربعی با الویت هزینه .
از جمله مسائلی که در این طراحی مد نظر بوده است :
- شکستن دید درب ورودی به داخل 
- ایجاد فضای جاکفشی و کمد لباس
- امتداد فضای آشپزخانه و گسترش آن
- حذف گچ بری های قدیمی و ایجاد فضایی مدرن و در عین حال ساده
- تعریف فضایی جهت ناهار خوری و tv 

یک واحد آپارتمانی 60 متر مربعی

موقعیت : ایران.تهران.نارمک
کارفرما : آقای سلطانی
طراحی داخلی : استودیو دیدا
سال طراحی : 1394

A  60 SQUARE METERS HOME APARTMENT

LOCATION : IRAN.TEHRAN.NARMAK
CLIENT : MR.SOLTANI
INTERIOR DESIGN : DEEDA STUDIO
YEAR OF DESIGN : 2015

INTERIOR DESIGN​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

دکوراسیون داخلی

عکس ها ی برداشت پروژه :

برداشت پروژه ی طراحی داخلی ( استودیو معماری دیدآ )
برداشت پروژه ی طراحی داخلی ( استودیو معماری دیدآ )
برداشت پروژه ی طراحی داخلی (‌ استودیو معماری دیدآ‌ )
برداشت پروژه ی طراحی داخلی (‌ استودیو معماری دیدآ‌ )
برداشت پروژه ی طراحی داخلی ( استودیو معماری دیدآ‌)
برداشت پروژه ی طراحی داخلی (‌استودیو معماری دیدآ )
برداشت پروژه ی طراحی داخلی (‌استودیو معماری دیدآ )
برداشت پروژه ی طراحی داخلی (‌استودیو معماری دیدآ )

تصاویر طراحی های انجام شده :

دکوراسیون داخلی فضای 60 متر مربعی ( استودیو معماری دیدآ )
تصویر طراحی داخلی انجام شده - نمای پرنده ( استودیو معماری دیدآ‌ )
دکوراسیون داخلی منزل 60 متر مربعی ( استودیو معماری دیدآ )
طراحی کابینت آشپزخانه در طراحی دکوراسیون داخلی ( استودیو معماری دیدآ )
شکستن دید درب ورودی به داخل و ایجاد فضای جاکفشی و کمد لباس
طراحی دکوراسیون بخش ناهارخوری و المان دکوراتیو در کنج دیوار (‌استودیو معماری دیدآ )
نمای ورودی ، tv و ناهارخوری ( استودیو معماری دیدآ )
طراحی داخلی یک سوییت 60 متر مربعی ( استودیو معماری دیدآ )
نمای طراحی شده ی بخش tv و فضای ناهارخوری ( استودیو معماری دیدآ )

تصاویر تطبیقی پروژه :

تصاویر تطبیقی و قبل و بعد از طراحی دکوراسیون داخلی یک سوییت 60 متر مربعی (‌استودیو معماری دیدآ )
تصاویر تطبیقی دکوراسیون داخلی منزل 60متر مربعی (‌استودیو معماری دیدآ )
تصاویر قبل و بعد از طراحی دکوراسیون داخلی ( استودیو معماری دیدآ )

An interior design with the priority of reducing the costs

Breaking the entrance door view to the inside

Make a space for shoe cabinet and a wardrobe at the entrance

Developing the kitchen space and redesigning it

Removing old ceiling plaster stuccos to create a modern space

Defining dining space only by changing the wall material