ویلای شمشک

موقعیت : ایران.تهران.شمشک
کارفرما : آقای للاهیان
طراحی پلان : استودیو دیدا
سال طراحی : 1391

عکس ها و فیلم  برداشت پروژه

SHEMSHAK VILLA

LOCATION : IRAN.TEHRAN.SHEMSHAK
CLIENT : MR.LELLAHIAN
PLAN DESIGN : DEEDA STUDIO
YEAR OF DESIGN : 2013

PLAN DESIGN

طراحی پلان