از جمله مسائلی که در این طراحی مد نظر بوده است :
- حذف گچ بری های قدیمی  و ط
راحی و اجرای سقف کاذب کناف ( پذیرایی، آشپزخانه ، راهرو ، اتاق خواب ها )
- کف سازی جدید
- طراحی کابینت آشپزخانه
- تعریف فضایی جهت ناهارخوری و TV
- ایجاد فضای جاکفشی
- ایجاد کمد لباس مهمان
- نوسازی سرویس ها

یک واحد آپارتمان
​​​​​140 متر مربعی

موقعیت : ایران.تهران.روبه روی پارک ساعی
کارفرما : آقای سلطانی
طراحی داخلی : استودیو دیدا
سال طراحی : 1399

A  140 SQUARE METERS HOME APARTMENT

LOCATION : IRAN.TEHRAN.SAEI PARK
CLIENT : MR.SOLTANI
INTERIOR DESIGN : DEEDA STUDIO
YEAR OF DESIGN : 2020

INTERIOR DESIGN​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

دکوراسیون داخلی

عکس ها ی برداشت پروژه :

برداشت پروژه ی طراحی داخلی ( استودیو معماری دیدآ )
برداشت پروژه ی طراحی داخلی ( استودیو معماری دیدآ )
برداشت پروژه ی طراحی داخلی ( استودیو معماری دیدآ‌)
برداشت پروژه ی طراحی داخلی (‌استودیو معماری دیدآ )

تصاویر پس از اتمام پروژه :

تصاویر تطبیقی پروژه :

تصاویر قبل و بعد از طراحی دکوراسیون داخلی ( استودیو معماری دیدآ )

Among the issues that have been considered in this design:
- Elimination of old stucco and design and implementation of Knauf ceiling (reception room, kitchen, hallway, bedrooms)
- New flooring
- Kitchen Cabinet Design
- Defining a space for dining and TV
- Creating a shoebox
- Create a guest wardrobe
- Renovation of restrooms