نما رومی مجتمع مسکونی​​​​​​​​​​​

موقعیت : ایران.استان البرز.هشتگرد
​​​​​​​کارفرما : جناب آقای عسگری
طراحی : استودیو دیدا

سال طراحی : 1399

ROMAN FACADE OF A RESIDENTIAL COMPLEX

LOCATION : IRAN.ALBORZ
PROVINCE.HASHTGERD
​​​​​​​CLIENT : MR.ASGARI

DESIGN : DEEDA STUDIO
YEAR OF DESIGN : 2020

FACADE DESIGN

طراحی نما

The three-dimensional design of the facade of a 6-story and 20-unit residential complex in the classical Roman style

عکس ها ی برداشت پروژه :

طراحی پروژه :

طراحی سه وجه نمای مجتمع مسکونی 6 طبقه و 20 واحدی به سبک کلاسیک رومی