بازسازی واحدی که یکسال قبل ، طراحی داخلی آن انجام شده بود و در نهایت ، با کاهش بودجه ی بازسازی و حذف برخی المان های طراحی ، صورت پذیرفت .

بازسازی یک واحد آپارتمانی

موقعیت : ایران.تهران.نارمک
کارفرما : آقای سلطانی
طراحی داخلی : استودیو دیدا
سال طراحی : 1395

RECONSTRUCTION OF AN APARTMENT HOME

LOCATION : IRAN.TEHRAN.NARMAK
CLIENT : MR.SOLTANI
INTERIOR DESIGN : DEEDA STUDIO
YEAR OF DESIGN : 2016

INTERIOR DESIGN

دکوراسیون داخلی

فیلم و عکس ها ی برداشت پروژه و بعد از بازسازی :

برداشت جهت بازسازی واحد مسکونی ( استودیو معماری دیدآ )
برداشت جهت بازسازی واحد مسکونی ( استودیو معماری دیدآ )
برداشت جهت بازسازی کابینت آشپزخانه ( استودیو معماری دیدآ )
برداشت از پروژه جهت بازسازی واحد مسکونی ( استودیو معماری دیدآ )
بازسازی یک واحد ( استودیو معماری دیدآ )
واحد مسکونی بازسازی شده ( استودیو معماری دیدآ )
کابینت آشپزخانه مدرن ( استودیو معماری دیدآ )
طراحی و بازسازی مدرن یک واحد مسکونی ( استودیو معماری دیدآ )
بازسازی آشپزخانه (‌استودیو معماری دیدآ )
طراحی شلف شیشه ایی و نورپردازی متمرکز مدرن آن در بازسازی واحد مسکونی ( استودیو معماری دیدآ )
طراحی شلف شیشه ای جهت جاگذاری گلدان در کنار پنجره آشپزخانه ( استودیو معماری دیدآ )
واحد بازسازی شده توسط استودیو معماری دیدآ
بازسازی واحد مسکونی ( استودیو معماری دیدآ )

Reconstruction of an apartment which was designed a year earlier , taking into account changes to reduce costs​​​​​​​