ساختمان پلاسکو ، مجموعه ای تجاری بود و اساسا شاخصه ی آن تجاری بودن آن بود ، آن منطقه هم منطقه ایست تجاری پس هویت تجاری آن باید حفظ شود و پرهیز شود ازسانتیمانتالیسمی که   که تبدیل کند یکسره ی فضا را به یادبودی و فضای سبزی و ... اما فضایی باشد برای ماندن ، برای بودن .

یادبود ما باید که غیر پیچیده و بدون ایهام باشد تا خردسالان و کودکانمان - که جامعه ی هدف اصلی جهت ماندگاریند - به راحتی با آن ارتباط برقرار کنند . ازین رو ، چراغ آتشنشانی بزرگی را با طراحی ای خاص از لحاظ الکترونیکی برگزیدیم . 16 نیمکت - یا پدال های کف  خواب و یا ... به یاد16 شهید آتشنشان - در مسیر سبز تعبیه خواهد شد ، با نشستن روی هر کدام - یا فشردن پدال ها - یکی از 16 چراغ دوار تعبیه شده درون چراغ بزرگ به چرخش خواهد افتاد و با مشارکت همه ی مردم هر ۱۶ چراغ دوار قرمز رنگ و چه زیبا مردمان  در این یادبود هر شبانه سهیم خواهند شد و کودکان خواهند پرسید که این چیست و بزرگترها شرح خواهند داد حماسه ی فداکاری را ، و اینچنین نسل به نسل این خاطره ماندگار خواهد شد .

دعوت کنندگی بنا ، با طراحی دروازه ای دعوت کننده بنای مدرن ارگانیک مرکزی که تندیس وار یادبود را در آغوش کشیده و بام آن هم پاویونیست با مسیری سبز که مردمان  ضمن طی کردن آن به جز دیدن شلوغی های خیابان از ارتفاع و با فاصله ، با رویدادهایی مواجه میشوند .

به یاد کافه های قدیم منطقه بخش مرکزی با نمای تمام شیشه اش میتواند پر از کافه و رستوران باشد ، بناهای گرداگرد هم تخصیص پیدا کنند به سینما و تئاتر شهر کتاب و کتابخانه مرکز خرید و ...
​​​​​​​
​​​​​​​لازم به ذکر است که در حدود 65 درصد از تراکم مجاز در این طرح استفاده شده است .

طراحی ساختمان پلاسکو

موقعیت : ایران.تهران.خ.جمهوری
طراحی معماری : استودیو دیدا
سال طراحی : 1395

PLASCO BUILDING REDESIGN

LOCATION : IRAN.TEHRAN.JOMHURI.ST
ARCHITECTURAL DESIGN : DEEDA STUDIO
YEAR OF DESIGN : 2016

ARCHITECTURAL DESIGN

طراحی معماری

سایت پروژه
طراحی معماری مجتمع تجاری پلاسکو ( استودیو معماری دیدا )
نمای پرنده طراحی مجتمع تجاری پلاسکو ( استودیو معماری دیدا )
روند طراحی مجتمع تجاری پلاسکو ( استودیو معماری دیدا )
مجتمع تجاری پلاسکو ( استودیو معماری دیدا )
بام سبز مجتمع تجاری پلاسکو ( استودیو معماری دیدا )
ورودی و خروجی مجتمع تجاری پلاسکو در دو طرف نما ( استودیو معماری دیدا )

⁦The Plasco Building was a commercial complex and this was also its main feature . The building was located in a commercial district , so we must maintain its commercial identity and it should not be turned into a green or memorial space completely as a result of sentimental measures ; memories of this space should be preserved

Our memorial must be simple and without ambiguity so that our young generation – who will be our target community – can easily communicate with it in the future . Hence , we choose a large firefighting lamp with a special electronic design . 16 benches – in honor of 16 martyr firefighters – will be installed in the green path . By sitting on each one , one of the 16 rotary lights embedded in the big lamp will rotate and with the participation of all people , all of the red lights will turn on ; and how iconic will the participation of people be in this commemoration every night . And the kids who will ask and the elders who will tell the tale of that inauspicious day and the sacrifices which were made ; and thus this memory will last till eternity

Creating a sense of invitation in the building, by designing a welcoming gateway ; and also the presence of a central , organic and modern building which has embraced the memorial like a figure and the roof which is a pavilion with a green path which people walk on and will , other than seeing the bustle of the jomhouri avenue , rotate around the symbol of the firefighters
​​​​​​​

in the memory of the old cafes of the region , the central part can be full of cafes and restaurants with it's full glass facade