مهمترین چالش این طراحی، همخوانی و هماهنگی سایبان با معماری متفاوت بنا می باشد. به خصوص با توجه به اینکه این سایبان بخشی از نمای جنوبی بنا محسوب شده و اشراف کاملی از خیابان اصلی به آن وجود دارد.

طراحی سایبان برای بنایی با یک معماری متفاوت

موقعیت : ایران.تهران.خ.فرشته.ساختمان اشنایدر
کارفرما : آقای عسگری
طراحی : استودیو دیدا
سال طراحی : 1399

فیلم روند پروژه ی طراحی سایبان ساختمان اشنایدر :

طراحی سایبان

CANOPY DESIGN FOR A BUILDING 

LOCATION : IRAN.TEHRAN.FERESHTEH
CLIENT : MR.ASGARI

DESIGN : DEEDA STUDIO
YEAR OF DESIGN : 2020

CANOPY DESIGN

The most important challenge of this design is the conformity and harmony of the canopy with the different architecture of the building. Especially considering that this canopy is part of the south façade of the building and there is a complete nobility of the main street to it.