پانسیون شرکت سی.ان.پی.سی

موقعیت : ایران.تهران.بلوار آفریقا.خ.عاطفی
کارفرما : شرکت نفت و پتروشیمی سی.ان.پی.سی
طراحی و اجرا : استودیو دیدا
سال طراحی : 1391

عکس و فیلم برداشت پروژه :

BOARDING HOUSE OF  C.N.P.C  CO

LOCATION : IRAN.TEHRAN.AFRIGHA BLV
CLIENT : C.N.P.C  CO
DESIGN & CONSTRUCTION : DEEDA STUDIO
YEAR OF DESIGN : 2011

PARTITION DESIGN & CONSTRUCTION
​​​​​​​

طراحی و اجرای پارتیشن

تصاویر طراحی های اولیه :

عکس از فضای خام پروژه ی cnpc ( استودیو معماری دیدآ )
عکس از فضای خام پروژه ی cnpc ( استودیو معماری دیدآ )
عکس از فضای خام پروژه ی cnpc ( استودیو معماری دیدآ )
عکس از فضای خام پروژه ی cnpc ( استودیو معماری دیدآ )

شرکت نفت و پتروشیمی سی.ان.پی.سی کیش با اجاره ی یک ساختمان شش طبقه جهت ایجاد فضای استراحت و غذاخوری کارمندان خود به عنوان پانسیون آنها نیازمند پارتیشن بندی ام.دی.اف و با هزینه ی کم ، به نحوی که تخریبی در ساختمان استیجاری اتفاق نیفتد میبود ، و طراحی هایی با توجه به نیازهای آنها و چیدمان مورد نظر فضاییشان انجام شد . 
در طراحی های اولیه پارتیشن هایی با منبع نوری و یک طراحی ویژه انجام شد که بعد از تصویب طرح مجددا طرحها به طور کامل تغییر یافت .

طراحی رستوران چینی سی.ان.پی.سی ( استودیو معماری دیدآ )
طراحی رستوران چینی سی.ان.پی.سی ( استودیو معماری دیدآ )
طراحی رستوران چینی سی.ان.پی.سی ( استودیو معماری دیدآ )
طراحی رستوران چینی سی.ان.پی.سی ( استودیو معماری دیدآ )
طراحی رستوران چینی سی.ان.پی.سی ( استودیو معماری دیدآ )
طراحی رستوران چینی سی.ان.پی.سی ( استودیو معماری دیدآ )
طراحی رستوران چینی سی.ان.پی.سی ( استودیو معماری دیدآ )
طراحی رستوران چینی سی.ان.پی.سی ( استودیو معماری دیدآ )
طراحی رستوران چینی سی.ان.پی.سی ( استودیو معماری دیدآ )
طراحی رستوران چینی سی.ان.پی.سی ( استودیو معماری دیدآ )
طراحی رستوران چینی سی.ان.پی.سی ( استودیو معماری دیدآ )
طراحی رستوران چینی سی.ان.پی.سی ( استودیو معماری دیدآ )
طراحی رستوران چینی سی.ان.پی.سی ( استودیو معماری دیدآ )
طراحی رستوران چینی سی.ان.پی.سی ( استودیو معماری دیدآ )

کار کردن با دوستان چینی کمی مشکل بود و مرتب تصمیماتشان با دخالت تصمیم گیرندگان رده بالاتر تغییر می یافت تا نهایتا جهت صرفه جویی حداکثری در پروژه تقربیا تمامی ویژگیهای خاص طرح از بین رفته و ساده ترین نوع پارتیشن البته با استراکچری فلزی برایشان اجرا شد .

تصاویر اجرا شده :

ترکیب چوب و شیشه ی مات در طراحی و ساخت پارتیشن ( استودیو معماری دیدآ )
پارتیشن بندی فضای رستوران ( استودیو معماری دیدآ )
اجرای پارتیشن توسط استودیو معماری دیدآ
 عکس در حین انجام پروژه ی رستوران ( استودیو معماری دیدآ )
عکس در حین انجام پروژه رستوران (‌استودیو معماری دیدآ )
طراحی و ساخت پارتیشن ( استودیو معماری دیدآ )
عکس های در حین اجرا پارتیشن بندی - شرکت نفت و پتروشیمی ( استودیو معماری دیدآ )
عکس در حین انجام پروژه ی رستوران ( استودیو معماری دیدآ )
 عکس در حین انجام پروژه ی رستوران ( استودیو معماری دیدآ )
بستن فضای وید با پارتیشن چوبی ( استودیو معماری دیدآ )
طراحی و ساخت پارتیشن ( استودیو معماری دیدآ )
طراحی و ساخت پارتیشن ( استودیو معماری دیدآ )
نقشه های طراحی شده برای پارتیشن بندی فضای رستوران چینی ( استودیو معماری دیدآ )
پلان همکف ، طراحی پارتیشن رستوران چینی ( استودیو معماری دیدآ )
طراحی پارتیشن در طبقه ی همکف رستوران چینی ( استودیو معماری دیدآ )

Design and implementation of the MDF partitions for the pension of the staff of the oil and petrochemical company c.n.p.c in such a way that no damage occurs in the rental building

​​​​​​​Use of mental structure in order to enhance the strength of the partitions statics