میدان لارک

موقعیت : ایران.چهارمحال و بختیاری
کارفرما : جناب آقای 
طراحی داخلی : استودیو دیدا
سال طراحی : 1399

SQUARE

LOCATION : IRAN.
CLIENT : MR.
INTERIOR DESIGN : DEEDA STUDIO
YEAR OF DESIGN : 2020

SQUARE DESIGN

طراحی میدان

فیلم طراحی پروژه ی میدان لارک:

استفاده از المان های قوسی - جناغی در فواصل 10 متری در طول مسیر روی پل
​​​​​​​
نورپردازی این المان به نحوی است که هم سطح مسیر از نور کافی برخوردار خواهد بود و هم با کارگذاری چراغ هایی در بیرون این المان ها ، مسیر پل از فاصله ی دور نیز دارای دورنمایی زیبا و متفاوت خواهد بود.
همچنین می توان با کارگذاری سنسورهای حرکتی ، نورپردازی بیرونی را به نحوی انجام داد که در حین عبور یک خودرو ، همزمان با گذر کردن خودرو از زیر هر المان ، چراغ های بیرونی نیز روشن گردد که نتیجتا دارای یک نورپردازی تعاملی و پویا خواهیم بود.

همچنین می توان طرح را با چراغ های ال ای دی مخصوص و یک اتاق کنترل ، به نورپردازی هوشمند رنگی توسعه داد.

همچنین نرده های محافظ هم با توجه به فرم المان های قوسی و در هارمونی با آنها طراحی شده است.

Special attention to the minimalist design of the store showcase and the introduction of the shop’s harmony into the customer’s psyche before they enter the shop , also creating a sense of invitation by shaping the iron blades

Selection of industrial style and concrete and metal for interior design

Store showcase blades are led to a slot into the shop to act as the eye of the showcase

Covering the eastern wall with black metallic punch panels for decorative purposes and also to install the shop’s latest clothing

Placing Two fitting rooms and matching them with two mirrors