پل گلورد

موقعیت : ایران.مازندران.ساری.روستای گلورد
کارفرما : جناب آقای 
طراحی داخلی : استودیو دیدا
سال طراحی : 1399

GOLOORD BRIDGE

LOCATION : IRAN.MAZANDARAN.SARI
CLIENT : MR. 
INTERIOR DESIGN : DEEDA STUDIO
YEAR OF DESIGN : 2020

BRIDGE DESIGN

طراحی پل

عکس برداشت پروژه :

برداشت یک واحد تجاری ( استودیو معماری دیدآ )
برداشت واحد تجاری ( استودیو معماری دیدآ )

استفاده از المان های قوسی - جناغی در فواصل 10 متری در طول مسیر روی پل
​​​​​​​
نورپردازی این المان به نحوی است که هم سطح مسیر از نور کافی برخوردار خواهد بود و هم با کارگذاری چراغ هایی در بیرون این المان ها ، مسیر پل از فاصله ی دور نیز دارای دورنمایی زیبا و متفاوت خواهد بود.
همچنین می توان با کارگذاری سنسورهای حرکتی ، نورپردازی بیرونی را به نحوی انجام داد که در حین عبور یک خودرو ، همزمان با گذر کردن خودرو از زیر هر المان ، چراغ های بیرونی نیز روشن گردد که نتیجتا دارای یک نورپردازی تعاملی و پویا خواهیم بود.

همچنین می توان طرح را با چراغ های ال ای دی مخصوص و یک اتاق کنترل ، به نورپردازی هوشمند رنگی توسعه داد.

همچنین نرده های محافظ هم با توجه به فرم المان های قوسی و در هارمونی با آنها طراحی شده است.

Special attention to the minimalist design of the store showcase and the introduction of the shop’s harmony into the customer’s psyche before they enter the shop , also creating a sense of invitation by shaping the iron blades

Selection of industrial style and concrete and metal for interior design

Store showcase blades are led to a slot into the shop to act as the eye of the showcase

Covering the eastern wall with black metallic punch panels for decorative purposes and also to install the shop’s latest clothing

Placing Two fitting rooms and matching them with two mirrors

با استفاده از یک شبکه بندی فلزی افقی و کارگذاری تعدای گلدان پلیمری بزرگ (که از فاضلاب سطحی مسیر روی پل نیز میتواند تغذیه شود) می توان یک معماری ارگانیک و مطابق با اقلیم را ایجاد نموده و  با استفاده از گیاهانی همیشه سبز و رونده (مانند گل ساعتی) سرتاسر سازه ی پل را به نحو زیبائی پوشش داد.

خاص ترین آیتم پیشنهادی جهت ارتقاء جاذبه ی گردشگری این پل و به تبع آن روستای گلورد کارگذاری پانل های موزیکالی است که با بارش باران نوای موسیقائی ای را به گوش بازدید کنندگان می رساند . ایده ی ساخت این پانل ها  ساده بوده و میتواند بر روی المان های قوسی روی پل تعبیه گرد. این پانل ها دارای یک پایه ی نازک فنری هستند و طول آنها به نحوی است که فرکانس تولید شده بر اثر برخورد قطرات باران با این سطحوح با فرکانس پایه ی نت های موسیقایی مطابقت داشته و چیدمان آنها به نحوی صورت خواهد گرفت که نت های تنال یک گام موسیقایی را به صدا درآورند که نتیجه ی آن به گوش رسیدن یک نوای موزیکال با فواصلی مطبوع خواهد بود . قطعا ایجاد چنین طرحی گردشگران داخلی و خارجی بسیاری را راهی این روستا خواهد نمود.

پانل های موزیکال بارانی