عرصه خدمات و پشتیبانی 

عرصه خدمات و پشتیبانی     امکان زندگی راحت با آرامش در یک خانه به پیش بینی و طراحی مناسب عناصر خدماتی مورد نیاز چون پارکینگ ، انباری ، زیر زمین ، رختشوی خانه و موتورخانه و نهایتا بهره مندی از خدمات مکانیکی و الکتریکی بستگی دارد.   پارکینگ      پارکینگ ها یا محل توقف اتومبیل های افراد خانواده به صورت سرباز یا سرپوشیده طراحی می‌شوند . تعداد پارکینگ‌ها با …
ادامه مطلب