عناصر اصلی آشپزخانه

عناصر اصلی آشپزخانه   سینک ظرفشویی     سینک ظرفشویی برای شستن ظروف ، مواد غذایی ، میوه و سبزی و ... استفاده می شود .   چون مدت زمان نسبتا طولانی و به صورت ایستاده از این وسیله استفاده می شود ،  بهتر است دید و منظر مناسبی با در نظر گرفتن محدودیت هایی چون کابینت بالای سینک ، حفظ محرمیت ، لوله آب و ... طرح شود . در ضمن به دلیل خیس …
ادامه مطلب