توانایی طراحی پلان تجاری 5

فروشگاه های بزرگ   این نوع فروشگاه ها جانشین الگوهای خرید سنتی در شهرها و روستاها شده اند. این فروشگاه ها در مرکز شهر، ناحیه، محله و یا خارج از شهر ایجاد می شوند. در فروشگاه های بزرگ ویترین نمایش با وسایل متحرک یا قابل برداشت استفاده می شود. در طرح ویترین دسترسی آسان، با حداقل از دست رفتن فضای پشت بسیار مهم است.       ویترین کنار خیابان که …
ادامه مطلب

توانایی طراحی پلان تجاری 4

فروشگاه های ویژه کوچک، بیشتر در نواحی جدید و مدرن رایج شده است. بسیاری از آ نها به عنوان بخشی از گروه های بزرگ تر برای خریداران کالاهای خاص مشغول فعالیت هستند. طراحی چنین فروشگاه هایی باید طوری باشد که بتوانند برای رقابت، خود را با تغییرات سریع هماهنگ سازند. تعداد فروشگاه های کوچک سنتی و فروشگاه های ویژه کوچک (مختص یک کالا) به تدریج کاهش یافته است زیرا قدرت رقابت با قیمت های پایین سوپرمارکت های محلی را ندارند. از مزایای سوپرمارکت های محلی آن است که در روزهای تعطیل هم باز هستند.
ادامه مطلب

توانایی طراحی پلان تجاری 3

مغازه ماهی فروشی: این مغازه احتیاج به انبار سرد، محل عرضه، اتاق های سرد برای انبار کردن در شب و یخچال های بسیار سرد برای محصولات بسیار منجمد دارد. باید توجه کرد که ماهی دودی را بر خلاف ماهی تازه باید در محل خشک انبار کرد.این نوع مغازه باید با وسایل تهویه مطبوع مجهز شده و کف و دیوارها قابل شست وشو باشد. مغازه فروش گوشت پرندگان مشابه مغازه ماهی است و ترجیحاً محل فروش مرغ و ماهی به دلیل مسائل بهداشتی بهتر است از یکدیگر جدا باشد تا مرغ بوی ماهی نگیرد.
ادامه مطلب

توانایی طراحی پلان تجاری 2

توانایی طراحی پلان تجاری انواع فروشگاه های کوچک مغازه های پخت نان سنتی و کیک پزی: این نوع مغازه ها به دلیل محصولات تازه پخته شده احتیاج به گردش خوب هوا دارد. درجه حرارت و رطوبت مغازه باید قابل تنظیم باشد و از تعرق پنجره های مغازه باید جلوگیری نمود.
ادامه مطلب

توانایی طراحی پلان تجاری 1

توانایی طراحی پلان تجاری   ساختمان های تجاری پس از شکل گیری جوامع اولیه بشری همواره داد و ستد نقش مهمی در ادامه حیات انسان داشته است. داد و ستد ابتدا به صورت پای یا پای و شاید بدون فضای معماری خاصی شکل می گرفته. به تدریج با رشد تمدن، بازارهای محلی با مشاغل ویژه شکل گرفته اند. تا بدان جا که امروزه انواع بناهای تجاری به عنوان عناصر مهم …
ادامه مطلب

طراحی داخلی فضای اداری 1

امروزه ساختمان ها با کاربردهای گوناگون ساخته می شوند و یک دسته از آن ها به منظور انجام امور دفتری و اداری می باشد. ساختمان های اداری بایستی دارای انعطاف پذیری، راحتی نگهداری، دسترسی مناسب و یک موقعیت اکولوژیکی (اقلیمی) مناسب باشند و از طرف دیگر یک محیط آرام، لذت بخش و مفید را برای استفاده کنندگان فراهم سازند. امروزه ساختمان های اداری بیشتر دارای نماهای شیشه ای مشابه هستند اما تقسیم بندی و کیفیت فضاهای داخلی آن ها با یکدیگر متفاوت می باشد.
ادامه مطلب

سبک های معماري داخلي در اروپا

ظهور دین مسیح و رواج تدریجی آن در بخش هایی از خاورمیانه و اروپا سبب شکل گیري سبک هاي هنري مختلف شد. هنر مسیحی، هنري مذهبی و مرکز ثقل آن کلیسا است و نمود این هنر بیش از هر چیز در کلیساها و به ویژه در اروپا تجلی یافته است. با رواج این آیین در سرزمین هاي یونان و رم، به تدریج یونانی ها و رمی ها نقش رهبري دیانت مسیح را به عهده گرفتند و هنري را پایه گذاري کردند که در آن سنت هاي هنري یونانی، رمی و عناصري از میراث هاي شرقی ( ایران، سوریه، آناتولی و میان رودان ) با هم ادغام شد و در شکل معماري کلیساها و هنرهاي وابسته آن به ویژه شمایل نگاري تجلی یافت.
ادامه مطلب

معماري داخلي در مصر

یکی از تمدن هاي تاریخی، حدود 5000 سال پیش، در اطراف رود نیل شکل گرفت و حدود 2800 سال طول کشید. آثار این دوره تاریخی تا امروز به عنوان میراثی از مصر باستان باقی مانده است.آثار معماري به جامانده از تمدن مصر باستان باتوجه به مصالحی که در ساخت آنها به کار رفته است، به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند؛ دستۀ نخست، بناهایی هستند که مصالح به کار رفته در آنها آجر نپخته بوده است. از این نوع آجر در ساخت خانه هاي مصري در طول تمدن هاي فراعنه تا دورۀ اسلامی استفاده می شده است.
ادامه مطلب

معماري داخلي در رم

تاریخ رم را معمولاًً از 753 قبل از میلاد تا 476 میلادي میدانند. آنچه امروزه ما به عنوان معماري رم می شناسیم، مربوط به همین دوره تاریخی است. رمی ها به ساختمانهاي بزرگ علاقه مند بودند؛ بنابراین نیاز به مصالح پایدار و محکم داشتند. آنها به سبب داشتن سیمان پوزولان ( گونه اي خاکستر آتشفشانی ریزدانه است که در ساخت بتن کاربرد دارد )، موفق به ساخت بناهاي مطلوب و مقاومی شدند. رمی ها ابتدا طاق هاي نیم دایره اي(طاق آهنگ) که از نظر سازه اي ایستایی زیادي ندارند، را پدید آوردند؛ سپس با روش مبتکرانه به طاق مرکب یا متقاطع که عبارت از دو طاق آهنگ عمود بر یکدیگر است، دست یافتند.
ادامه مطلب

معماري داخلي در یونان

آنچه که به عنوان میراثی از معماري کلاسیک یونان در دوره امپراتوري رم به تکامل رسید و به عنوان یک سبک جهانی در سراسر دنیا مطرح شد؛ در انواع مختلف سبک هاي شکل گرفته پس از دوره رنسانس اروپا و سبک هاي نئوکلاسیک در دوران معاصر نیز به کار گرفته می شود. بررسی سبک یونانی به عنوان یک سبک تأثیرگذار در حوزه جهانی که ریشه ها و بنیان هاي برخی از سبک هاي مهم جهانی را تشکیل داده است، لازم و ضروري است. 
ادامه مطلب