طراحی و زبان بصری 2

انواع طراحی واژة طراحی در هنرهای مختلف به معانی متفاوتی به کار رفته است، که در تمامی آنها استفاده از زبان ترسیم مشترک است. زمانیکه در کودکی از سر تفنن برروی برف تازه، شیشه بخارزده یا ماسه های ساحل طرح یا نقشی ایجادمیکنیم در واقع به نوعی طراحی میکنیم. زمانیکه برای بیان اندیشه یا ایده ای مفهوم آن را در قالب ترسیمات سریع و ساده بیان میکنیم، طراحی میکنیم. زمانیکه جهت افزایش مهارت، سرمشق زیبا و اصیلی را باز ترسیم و تکرار میکنیم، طراحی میکنیم و یا زمانیکه با مراحل هدفمند مرحله به مرحله و دقیق قصد تولید و ارائه طرح یک محصول ابتکاری و جدید را داریم طراحی میکنیم.
ادامه مطلب

طراحی و زبان بصری 1

هنر و انواع آن در فرهنگ، واژه (هنر) با نیکی و خوبی هم پیوند بوده و به معنای علم، فضیلت کمال و توانمندی است و همةعرصه های فرهنگ وتمدن مارادر بهترين و زیباترین صورت ها با هنر عجین کرده است و در فرهنگ غرب واژة (هنر) به معنی صناعت به هم پیوسته ودرست کردن آمده که همراه با نظریه پردازی منشأ بسیاری از هنرهای معاصراست. آثار هنری مجموعه ای از تولیدات ذهنی یا ساخته هاي دست انسان است که در قالب آثار هنری مانند شعر و داستان، نقاشی و طراحی، فیلم و تصویرمتحرک، عکاسی و چاپ، موسیقی و تئاتر و سایر هنرهای کاربردی مانند معماری، معماری داخلی،گرافیک و طراحی صنعتی و ... خلق میشوند.
ادامه مطلب

فرایند طراحی داخلی فضاهای مسکونی 4

برنامه ریزی اطلاعات به دست آمده از مرحلة قبل، در زمینه های گوناگون و با درجة اهمیت متفاوتی هستند. بنابراین با ارزیابی آنها لازم است عوامل اصلی و مهم تأثیرگذار از عوامل فرعی و غیرمهم تشخیص داده شوند تا به این ترتیب حجم زیاد اطلاعات به نوعی غربال و درجه بندی شوند. بعد از دسته بندی و مرتبه بندی اطلاعات، باید آنها را تجزیه و تحلیل نموده و از آنها نتیجه گیری کرد. برای تجزیه و تحلیل، تعاریف مختلفی ارائه شده است. ( به دست آوردن بینش و نگرش از داده جهت تصمیم گیری بهتر ) یکی از این تعاریف است.
ادامه مطلب

فرایند طراحی داخلی فضاهای مسکونی 3

نقشة بنا شکلی است مشابه با آن فقط در ابعادی کوچک تر. دو شکل وقتی مشابه اند که زوایای آنها برابر و اضلاع متناظر آنها متناسب باشند. مثلاً دو مثلث زیر با هم مشابه اند زیرا زوایای آنها برابر و اضلاع متناظر یکی، دو برابر دیگری است. دو شکل مساوی هم در واقع دو شکل مشابه اند که نسبت اضلاع آنها یک به یک است.
ادامه مطلب

فرایند طراحی داخلی فضاهای مسکونی 2

محیط پیرامون طرح از دیگر عوامل مؤثر بر طراحی فضاهای داخلی محیط پیرامون طرح است. در این رابطه مواردی نظیر شرایط آب و هوایی محیط، مناظر موجود در پیرامون بنا و ساختمان همسایگان اطراف خانه می توانند مورد توجه و ارزیابی قرار گرفته و با توجه به آنها برای طرح فضاهای داخلی تصمیم گیری شود. در رابطه با شرایط آب و هوایی با توجه به اینکه در چه نوع آب و هوایی قرار داریم، مدت و نحوة تابش خورشید، میزان دما، بارندگی و رطوبت، بادهای غالب و مطلوب و نامطلوب منطقه چگونه است و مواردی نظیر اینها می توان برای جهت گیری فضاهای مختلف و چگونگی طرح کلی و جزئیات آنها فکرهایی کرد.
ادامه مطلب

فرایند طراحی داخلی فضاهای مسکونی 1

فرایند طراحی داخلی فضاهای مسکونی فرایند طراحی داخلی فضاهای مسکونی سه دسته فعالیت را شامل می شود: دستة اول مربوط به فعالیت هایی است که از طریق آنها اطلاعاتی را کسب می کند. دستة دوم تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از اطلاعات به دست آمده را در بر می گیرد. در دستة سوم فعالیت ها، طراح به طراحی مبادرت می ورزد. به این ترتیب به نظر می رسد که در فرایند طراحی داخلی فضاهای مسکونی، سه فعالیت زیر دنبال می گردد:
ادامه مطلب

فضاهای خانه 6

فضاهای باز به دو دستة عمومی و خصوصی تقسیم می شوند. فضای باز خصوصی در ارتباط با عرصة خصوصی خانواده و در رابطة منطقی با آشپزخانه، نشیمن و اتاق های خواب قرار دارد. فضای باز عمومی معمولاً در رابطه با عرصة عمومی خانه و در جبهه ای از ساختمان واقع می شود که در مجاورت معبر عمومی است و افراد برای ورود به خانه از آن عبور می کنند. شرایط اقلیمی و محیطی (وجود پوشش های گیاهی، کوه و عوارض شیب زمین و...) هر محل در طراحی فضاهای باز و انتخاب عناصر آن نقش بسیاری دارند.
ادامه مطلب

فضاهای خانه 5

سرویس بهداشتی در هر خانه معمولاً یک سرویس بهداشتی شامل توالت و دست شویی نزدیک ورودی و بخش عمومی خانه و یک حمام در بخش خصوصی خانه طراحی می شود. در خانه های بزرگتری که امکانات بیشتری دارا هستند، می توان حمام اتاق خواب والدین را مستقل از حمام عمومی خانه طراحی کرد. در برخی خانه ها برای اتاق خواب مهمان و تک تک اتاق های خواب نیز سرویس های بهداشتی مجزا پیش بینی می شود.
ادامه مطلب

فضاهای خانه 4

غذاخوری  غذاخوری فضایی است که خانواده برای صرف غذا از آن استفاده می کند. خوب است این فضا به آشپزخانه نزدیک باشد تا آوردن غذا و وسایل غذاخوری بر سر سفره و یا میز و جمع کردن آنها راحت تر باشد و غذا هم به صورت گرم تری میل شود. به همین دلیل است که معمولاً غذاخوری خانواده در گوشه ای از آشپزخانه و یا در فضای جداگانه ای نزدیک به آن طراحی می شود. برخی از خانواده ها غذا را هم در همان نشیمن خانوادگی خود صرف می کنند. در بعضی از خانه ها، محل غذاخوری خانواده و مهمان در یک جا قرار دارد. اما در برخی از خانه ها این دو فضا از هم جدا هستند؛ در این حالت لازم است محل مجزایی برای غذاخوری مهمان طراحی شود.
ادامه مطلب

فضاهای خانه 3

لگن ظرف شویی (سینک) لگن ظرف شویی، در طرح ها و اندازه های مختلف ساخته شده و برای شستن ظروف، سبزی، میوه و سایر مواد غذایی از آن استفاده می گردد. برای تأمین آب در شیر لگن، لازم است محل انشعاب لوله آب در زیر آن پیش بینی شود. از این لوله کشی می توان برای سایر وسایلی که نیازمند به آب هستند نظیر ماشین ظرف شویی و لباس شویی نیز استفاده کرد. به این ترتیب خوب است که سه وسیله نیازمند آب (سینک، ماشین ظرف شویی و لباس شویی) در نزدیکی هم قرار گیرند تا اولاً طول لوله کشی آب به حداقل ممکن خود کاهش یابد. ثانیاً لوله های تخلیه فاضلاب آنها در یک لوله اصلی جمع گردد.
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها