نورپردازی 1

نور اولین شرط برای هر نوع ادراک بینایی است. نور عنصری است که با آن دیدن اشیاء ممکن می شود. در یک رنگین کمان یا نوری که از منشور خارج می شود، می توان طیف نور را که شامل همه رنگ های مرئی است مشاهده کرد. انسان با به کاربردن فیلتر، برای جدا کردن رنگ ها از نور سفید، نور رنگی تولید کرده است. کاربرد نورهای فیلتر شده رنگی، هنوز هم در نورپردازی صحنه های تئاتری و آثار معماری متداول است. نور مناسب ترین ماده ساختاری است که می تواند به فعّالیّت های روزمره ما شکل، زیبایی، لذت و راحتی ببخشد. نور ما را به خود جذب می کند.
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها