عناصر و اجزای فضاهاي داخلي خانه های ایرانی 2

ایوان عنصری واسط بین فضاهای باز و بسته در معماری ایرانی است. معماری داخلی ما، معماری توجه به فضاهای نیمه باز است. این حلقة اتصال سلسله مراتب فضای باز و بسته را در معماری ایرانی تکمیل می کرد. فضای نیمه باز در معماری ما بیشتر با ایوان ظاهر می شد. ایوان در تمامی اقلیم های ایران کاربرد فراوانی داشت. در نواحی معتدل شمال کشورمان این فضا ضمن برقراری اتصال فضای باز و بسته و محافظت دیوارهای ساختمان از بارش های تند باران، محل زندگی نیز بود. در آن نواحی به دلیل بالا بودن رطوبت هوا، ایوان ضمن محفوظ نگه داشتن ساکنان از بارش باران های تند، فضای مطبوع تری را برای زندگی فراهم می ساخت
ادامه مطلب

عناصر و اجزای فضاهاي داخلي خانه های ایرانی 1

خانه احتمالاًً نخستین بنایی است که بشر ساخته است. انسان ها حدود 10 الی 12 هزار سال پیش یک جا نشین شدند. کهن ترین آثاری که در نقاط مختلف سرزمین ایران یافت شده، خانه است. بنابر قصص دینی نیزکهن ترین اثری که بشر ساخته است ( بیت الله ) یعنی ( خانة خدا ) است. به لحاظ فراوانی، خانه بیشترین تعداد بنای ساخته شده را به خود اختصاص می دهد. خانه های بخش های مختلف ایران، علی رغم تفاوت ها و نا همانندی هایی که به دلیل شرایط مختلف اقلیمی و آب و هوایی دارند، از شباهت ها و سازگاری های بنیادینی نیز برخوردارند.
ادامه مطلب