طراحی داخلی یک واحد حدود 120 متر مربعی با الویت هزینه .
از جمله مسائلی که در این طراحی مد نظر بوده است :
- شکستن دید درب ورودی به داخل 
- ایجاد فضای جاکفشی و کمد لباس
- امتداد فضای آشپزخانه و گسترش آن
- حذف گچ بری های قدیمی و ایجاد فضایی مدرن و در عین حال ساده
- تعریف فضایی جهت ناهار خوری و tv 

یک واحد آپارتمانی 120 متر مربعی

موقعیت : ایران.تهران.روبه روی پارک ساعی
کارفرما : آقای سلطانی
طراحی داخلی : استودیو دیدا
سال طراحی : 1399

A  120 SQUARE METERS HOME APARTMENT

LOCATION : IRAN.TEHRAN.SAEI PARK
CLIENT : MR.SOLTANI
INTERIOR DESIGN : DEEDA STUDIO
YEAR OF DESIGN : 2020

INTERIOR DESIGN​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

دکوراسیون داخلی

عکس ها ی برداشت پروژه :

برداشت پروژه ی طراحی داخلی ( استودیو معماری دیدآ )
برداشت پروژه ی طراحی داخلی ( استودیو معماری دیدآ )
برداشت پروژه ی طراحی داخلی ( استودیو معماری دیدآ‌)
برداشت پروژه ی طراحی داخلی (‌استودیو معماری دیدآ )

تصاویر پس از اتمام پروژه :

تصاویر تطبیقی پروژه :

تصاویر قبل و بعد از طراحی دکوراسیون داخلی ( استودیو معماری دیدآ )

An interior design with the priority of reducing the costs

Breaking the entrance door view to the inside

Make a space for shoe cabinet and a wardrobe at the entrance

Developing the kitchen space and redesigning it

Removing old ceiling plaster stuccos to create a modern space

Defining dining space only by changing the wall material