هدف از این طراحی مسقف کردن محدوده ی ضلع غربی بنا و محافظت از خودروهای پارک شده و تجهیزات بالابر خودرو در برابر عوامل جوی ​​​​می باشد.​​​​​​​

طراحی سایبان برای بنایی با یک معماری متفاوت

موقعیت : ایران.تهران.خ.فرشته.ساختمان اشنایدر
کارفرما : آقای عسگری
طراحی داخلی : استودیو دیدا
سال طراحی : 1399

فیلم روند پروژه ی طراحی سایبان ساختمان اشنایدر :

طراحی سایبان

A  60 SQUARE METERS HOME APARTMENT

LOCATION : IRAN.TEHRAN.FERESHTEH
CLIENT : MR.ASGARI

INTERIOR DESIGN : DEEDA STUDIO
YEAR OF DESIGN : 2020

INTERIOR DESIGN​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

An interior design with the priority of reducing the costs

Breaking the entrance door view to the inside

Make a space for shoe cabinet and a wardrobe at the entrance

Developing the kitchen space and redesigning it

Removing old ceiling plaster stuccos to create a modern space

Defining dining space only by changing the wall material